PL EN
Specyficzność i znak afektywny wspomnień autobiograficznych u osób z zaburzeniami depresyjnymi oraz zespołem uzależnienia od alkoholu
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Gdański Uniwersytet Medyczny Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Cubała
 
2
Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, Polska Kierownik: dr hab. Przemysław Kowiański Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Gdański Uniwersytet Medyczny Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Cubała
 
3
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny Kierownik: dr hab. med. Krystian Adrych, prof. uczelni
 
4
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim Dyrektor Szpitala: lek. med. Jacek Bielan
 
 
Data nadesłania: 19-09-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-11-2020
 
 
Data akceptacji: 23-11-2020
 
 
Data publikacji online: 30-04-2022
 
 
Data publikacji: 30-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anna Maria Rybak-Korneluk   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Gdański Uniwersytet Medyczny Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Cubała
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(2):323-338
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zaburzenia psychiczne mogą zakłócać Pamięć Autobiograficzną (PA). Przykładem są nadmiernie generalne wspomnienia tj. pozbawione detali wspomnienia o uogólnionym i semantycznym charakterze. Głównym celem badania była ocena funkcjonowania PA u pacjentów z epizodem depresji (DEP) i zespołem zależności alkoholowej (ALK).

Metoda:
Badanie porównało dwie grupy badane: hospitalizowanych pacjentów z DEP i ALK (grupy badane) oraz dwie grupy kontrolne: osoby hospitalizowane z powodu chorób gastroenterologicznych (CON) i zdrowe (PAN) (N = 39 dla każdej; średnia wieku: 46,0 ± 13,6, brak różnic). Testem Pamięci Autobiograficznej sprawdzono specyficzność PA. Uczestnicy ocenili wspomnienia pod względem wyrazistości, intensywności i znaku afektywnego.

Wyniki:
Grupy badane przywołały mniej specyficznych wspomnień niż kontrolne (p < ,001 dla: wszystkich, pozytywnych i negatywnych słów bodźcowych), z najniższymi wynikami w DEP. Grupy kliniczne przywołały również więcej negatywnych i mniej pozytywnych wspomnień (p < ,001) niż kontrolne; z deficytem pozytywnych wspomnień w DEP i nadmiarem negatywnych w ALK. Analiza odpowiedzi niespecyficznych ujawniła, że grupa ALK przywoływała więcej wspomnień „rozszerzonych” niż CON (p < ,005) i „kategorycznych” niż grupy kontrolne (p < ,05). Grupa DEP przywoływała więcej „skojarzeń semantycznych” niż PAN (p < ,001).

Wnioski:
Wyniki potwierdziły obecność NGW w grupach klinicznych. ZZA zakłóca mechanizm generowania wspomnień specyficznych w mniejszym stopniu niż zaburzenia nastroju. Ponadto osoby z grup klinicznych oceniają swoją przeszłość bardziej pesymistycznie niż z grup kontrolnych. Wzorzec wyników obejmuje zmniejszoną liczbę wspomnień pozytywnych u osób z epizodem depresji, a prawdopodobnie zwiększoną negatywnych – u osób z ALK.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top