PL EN
REVIEW
Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) w terapii zaburzeń psychicznych – aktualny przegląd badań
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 06-07-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-10-2019
 
 
Data akceptacji: 19-12-2019
 
 
Data publikacji online: 30-06-2021
 
 
Data publikacji: 30-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Kobyłko   

Wroclaw Medical University, Department of Psychiatry
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(3):565-583
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Psycho- i farmakoterapia zaburzeń psychicznych mają niewątpliwie swoje ograniczenia. Dzięki rozwojowi nauk podstawowych oraz klinicznych w medycynie, metody stymulacji mózgu znajdują coraz szersze zastosowanie terapeutyczne w leczeniu wielu zaburzeń centralnego układu nerwowego, zarówno o charakterze neurologicznym, jak i psychiatrycznym. Niniejszy przegląd ma za zadanie przybliżyć obecny stan wiedzy dotyczący praktycznego aspektu jednej z tych nowych metod terapeutycznych - przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS). Praca powstała w oparciu o najnowszą literaturę obejmującą tematykę wykorzystania TMS w różnych jednostkach chorobowych, z uwzględnieniem przede wszystkim aktualnych wytycznych i rekomendacji oraz przeglądów systematycznych, publikowanych po roku 2000. TMS jest nowoczesną, nieinwazyjną metodą stymulacji CUN, bardzo dobrze tolerowaną przez pacjentów, obarczoną niewielką liczbą przemijających działań niepożądanych i powikłań. Dzięki dokonującemu się postępowi w zakresie opracowywania nowych protokołów terapeutycznych TMS znajduje zastosowanie kliniczne w coraz szerszym spektrum zaburzeń psychicznych takich jak depresja nawracająca, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, ale również zaburzenia funkcji poznawczych czy zespół stresu pourazowego. W przypadku depresji weszła do standardów leczenia. W Polsce jej dostępność jest nadal ograniczona, jednak przybywa ośrodków dysponujących odpowiednim sprzętem i wyszkolonym personelem.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top