PL EN
ARTICLE
Ocena wpływu szkoleń antystygmatyzacyjnych prowadzonych przez „ekspertów przez doświadczenie” na postawy uczestników wobec osób chorujących psychicznie
 
Więcej
Ukryj
1
I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
2
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński
 
3
Fundacja eFkropka
 
 
Data nadesłania: 12-04-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-06-2019
 
 
Data akceptacji: 04-06-2019
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Świtaj   

I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(6):1219-1236
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Badanie miało na celu ocenę wpływu szkoleń antystygmatyzacyjnych prowadzonych przez osoby po przebytych kryzysach psychicznych (czyli „ekspertów przez doświadczenie”) na różne aspekty postaw uczestników wobec osób chorujących psychicznie.

Metoda:
W trzygodzinnych warsztatach wzięło udział 185 osób w 17 grupach liczących 3-19 osób (średnio 11). Blisko połowę (45,4%) stanowiły osoby zatrudnione w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. Bezpośrednio przed i po szkoleniu uczestnicy wypełniali zestaw kwestionariuszy oceniających następujące aspekty postaw: dystans społeczny, stygmatyzujące atrybucje, przekonania o możliwości samostanowienia/osiągania ważnych celów życiowych przez osoby chorujące psychicznie oraz przekonania o społecznej wartości osób chorujących psychicznie. Po miesiącu i po pół roku od szkolenia respondenci wypełniali ten sam zestaw kwestionariuszy online. Dane analizowano w oparciu o segmentowy model latentnych krzywych rozwojowych.

Wyniki:
Spośród 185 uczestników warsztatów po miesiącu od szkolenia kwestionariusze wypełniło 115 osób (62,2%), a po pół roku – 87 osób (47,0%). Analizy wykazały poprawę we wszystkich miarach postaw bezpośrednio po szkoleniu. W przypadku trzech spośród czterech badanych aspektów postaw (nasilenia dystansu społecznego, stygmatyzujących atrybucji oraz przekonań o możliwości samostanowienia przez osoby chorujące psychicznie) pozytywny wpływ szkolenia okazał się trwały, utrzymując się przez sześć miesięcy.

Wnioski:
Wyniki badania dostarczają wstępnych dowodów empirycznych, że oceniana ustrukturyzowana interwencja antystygmatyzacyjna wykorzystująca elementy edukacji i kontaktu interpersonalnego może być skutecznym narzędziem służącym poprawie postaw społecznych wobec osób chorujących psychicznie.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top