PL EN
Analiza odczuć pacjentów z HIV/AIDS i HCV w kontakcie z przedstawicielami zawodów medycznych. Ocena w oparciu o przypadki stygmatyzacji i dyskryminacji
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University, Medical College, Krakow, Poland
 
2
Dziupla Statistical Analysis, Warsaw, Poland
 
3
Faculty of Psychology in Sopot SWPS University
 
4
Faculty of Psychology, Pedagogy and Humanities, Andrzej Frycz Modrzewski University, Krakow, Poland
 
 
Data nadesłania: 20-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-07-2023
 
 
Data akceptacji: 23-07-2023
 
 
Data publikacji online: 16-10-2023
 
 
Data publikacji: 16-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Rogala   

Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University, Medical College, Krakow, Poland
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było zbadanie przypadków stygmatyzacji i dyskryminacji ze strony przedstawicieli wybranych zawodów medycznych wobec pacjentów z HIV/AIDS oraz HCV i ocena jaki one miały wpływ na odczucia w obu tych grupach.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 160 pacjentów - 80 z rozpoznanym HIV/AIDS w grupie podstawowej oraz 80 z HCV w grupie porównawczej. Pacjentów zrekrutowano spośród chorych leczonych w dwóch poradniach przyklinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Wyniki:
Przypadki stygmatyzacji i dyskryminacji obserwowano znacząco częściej w grupie pacjentów z HIV/AIDS w porównaniu z grupą HCV. W ocenie pacjentów do przypadków stygmatyzacji i dyskryminacji ze strony personelu medycznego dochodzi z powodu lęku i poczucia zagrożenia przed zakażeniem tymi wirusami. Doświadczenie stygmatyzacji i dyskryminacji przez pacjentów manifestuje się utrudnieniami lub odmową udzielania świadczeń zdrowotnych ze strony przedstawicieli zawodów medycznych. Część personelu medycznego obciążała winą pacjentów za zakażenie, wyrażała wobec nich brak szacunku i agresję słowną, a także traktowała ich gorzej, kiedy dowiadywała się o zakażeniu. Ich stan emocjonalny był uzależniony od charakteru relacji z personelem medycznym wywołanym przez stygmatyzację i dyskryminację.

Wnioski:
Stygmatyzacja i dyskryminacja przez personel medyczny wobec pacjentów może być powiązana z lękiem przed zakażeniem ale potwierdzenie tej zależności wymagałoby dalszych badań. W przebiegu tych przypadków pacjentów doświadczali pejoratywnej oceny słownej, utrudnień w dostępie do świadczeń zdrowotnych lub odmowy ich udzielenia, co może mieć dla nich określone konsekwencje zdrowotne. Tego typu postawy miały negatywny wpływ na ich stan emocjonalny.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top