PL EN
Pomiędzy self-stygmą a wolą zdrowienia... Trudności z akceptacją diagnozy psychiatrycznej – studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej
 
 
Data nadesłania: 21-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-06-2020
 
 
Data akceptacji: 29-06-2020
 
 
Data publikacji online: 27-02-2022
 
 
Data publikacji: 27-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Ewelina Soroka   

II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(1):183-193
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel: Konsekwencją wykluczenia społecznego osób chorujących psychicznie jest często pogorszenie przebiegu choroby i rokowania. Istotne znaczenie dla tzw. etykietowania, będącego jednym z etapów procesu stygmatyzacji, ma rozpoznanie psychiatryczne niosące ważne implikacje społeczne. Celem pracy jest przyjrzenie się zagadnieniu diagnozy psychiatrycznej, zwłaszcza diagnozy schizofrenii paranoidalnej i jej konsekwencjom dla funkcjonowania społecznego pacjenta. Metody: Autorzy pracy dokonali przeglądu piśmiennictwa na temat znaczenia diagnozy psychiatrycznej w kontekście autostygmatyzacji chorobą psychiczną i przedstawili, w oparciu o dokumentację medyczną, przypadek kliniczny pacjentki, która przejawiała znaczące trudności z zaakceptowaniem rozpoznania schizofrenii paranoidalnej. Wyniki: Piętno choroby psychicznej jest przyczyną subiektywnie przeżywanego cierpienia dla osób z diagnozą psychiatryczną oraz ich bliskich, ale ma także znaczenie dla zdrowia publicznego. Diagnoza psychiatryczna niesie konsekwencje społeczne i może wzmacniać piętno choroby psychicznej, dlatego tak istotne jest, aby proces diagnozowania nie był czynnością rutynową, wolną od refleksji etycznej. Wnioski: Autostygmatyzacja w przebiegu schizofrenii paranoidalnej to nie w pełni zbadany obszar naukowy, warty zgłębienia i uzupełnienia, celem skuteczniejszego zwalczania piętna choroby psychicznej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top