PL EN
Depresja klimatyczna. Krytyczna analiza pojęcia
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
 
2
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 06-08-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-09-2020
 
 
Data akceptacji: 27-09-2020
 
 
Data publikacji online: 27-02-2022
 
 
Data publikacji: 27-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Budziszewska   

Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(1):171-182
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest namysł nad ryzykiem dla zdrowia psychicznego niesionym przez współczesną zmianę klimatu. Refleksja oparta jest o przegląd literatury i własne eksploracyjne badania jakościowe. Analizie poddano dane zastane i dane pozyskane w pogłębionych wywiadach z przedstawicielami takich grup jak: młodzież szkolna, studenci, młodzi rodzice, aktywiści i pacjenci psychoterapii. Zaprezentowano krytyczny przegląd współczesnej terminologii stosowanej na określenie trudności psychicznych i emocji przeżywanych w związku ze zmianami klimatu, a także historię podejmowania tematu w literaturze naukowej. Artykuł koncentruje się na pojęciu i zjawisku depresji klimatycznej, które poddano dyskusji w kontekście wyników badań jakościowych oraz głównych argumentów krytycznych wobec medykalizacji emocji przeżywanych w obliczu kryzysu klimatycznego. Uzupełniająca analiza społeczno-politycznych i kulturowych aspektów styku problemu zmiany klimatu i zdrowia psychicznego pozwoliła sformułować wniosek o konieczności dalszych badań, w celu uzyskania wielowymiarowego rozumienia tego obszaru, które mogłoby stać się podstawą adekwatnej pomocy psychologicznej. Jest bardzo prawdopodobne, że będzie ona w przyszłości coraz bardziej potrzebna.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top