PL EN
Problemy prokreacyjne a nasilenie lęku i depresji u kobiet leczonych z powodu niepłodności
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pracownia Technik Diagnostycznych
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Psychologii Zdrowia
 
3
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Statystyki i Demografii
 
4
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii
 
5
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Katedra Chorób Metabolicznych, Ośrodek Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych
 
 
Data nadesłania: 02-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-07-2020
 
 
Data akceptacji: 30-07-2020
 
 
Data publikacji online: 27-02-2022
 
 
Data publikacji: 27-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Cyranka   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(1):153-170
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była ocena nasilenia lęku i depresji u kobiet leczonych z powodu niepłodności w porównaniu z nasileniem tych parametrów klinicznych u kobiet bez problemów z rozrodem oraz ocena wpływu zaburzeń emocjonalnych na cykl owulacyjny.

Metoda:
Owulację oceniano za pomocą badań hormonalnych i ultrasonograficznych. Stan emocjonalny został zbadany za pomocą Inwentarza Stanu i Cechu Lęku STAI oraz skali lęku i depresji HADS

Wyniki:
Nasilenie lęku jako cechy i jako stanu oceniane przy pomocy STAI było znacznie wyższe u kobiet leczonych z powodu niepłodności niż u kobiet z potwierdzoną płodnością, a także wyższe u kobiet leczonych z powodu niepłodności, które nie zaszły w ciążę, niż u kobiet, które zaszły w ciążę. Nasilenie objawów lękowych i depresyjnych według HADS było znacznie wyższe u kobiet leczonych z powodu niepłodności niż u kobiet z potwierdzoną płodnością. Kobiety leczone z powodu niepłodności, które nie zaszły w ciążę, osiągnęły znacznie wyższe nasilenie objawów depresyjnych niż kobiety w ciąży. W surowicy kobiet leczonych z powodu niepłodności poziomy kortyzolu, zarówno podczas owulacji, jak i po niej, dodatnio korelowały z nasileniem lęku jako cechy i stanu, a także z depresją Te same korelacje stwierdzono w grupie kobiet z potwierdzoną płodnością (z wyjątkiem objawów lękowych).

Wnioski:
1. Lęk i depresja związane są z problemami reprodukcyjnymi. Należy zbadać naturę i kierunek tego związku. 2. Zaburzenia emocjonalne niekorzystnie wpływają na wydzielanie hormonów cyklu płciowego i wzrost endometrium. 3. Pary z problemami reprodukcyjnymi wymagają wsparcia psychologicznego w celu poprawy efektów leczenia niepłodności.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top