PL EN
ARTICLE
Przekonania pacjentów i profesjonalistów o wpływie społecznej stygmatyzacji na podejmowanie leczenia z powodu zaburzeń związanych z hazardem
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, Warszawa
 
 
Data nadesłania: 13-06-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-09-2019
 
 
Data akceptacji: 16-09-2019
 
 
Data publikacji online: 28-02-2021
 
 
Data publikacji: 28-02-2021
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Dąbrowska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(1):181-196
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Prowadzone dotychczas badania wykazały, że negatywne stereotypy dotyczące osób z zaburzeniami hazardowymi, a szczególnie przekonanie, że osoby te ponoszą osobistą odpowiedzialność za swoją chorobę, mogą znacząco przyczyniać się do stygmatyzacji tych osób. Wstyd i strach przed stygmatyzacją utrudniają decyzję o podjęciu leczenia. Omawiane badanie diagnozuje przekonania respondentów o wpływie stygmatyzacji osób z zaburzeniami hazardowymi na społeczne postrzeganie leczenia zaburzeń hazardowych oraz przekonania respondentów o wpływie stygmatyzacji na podejmowanie leczenia, czy poszukiwanie pomocy. Ponadto badanie diagnozuje, czy leczenie może pomóc w ograniczeniu stygmatyzacji, czy profesjonaliści w jakiś sposób uwzględniają to zagadnienie w swojej praktyce?

Metoda:
W pierwszej połowie 2015 r. przeprowadzono 90 wywiadów indywidualnych z osobami z zaburzeniami hazardowymi, pracownikami socjalnymi, terapeutami zatrudnionymi w placówkach leczenia uzależnień, lekarzami pierwszego kontaktu oraz psychiatrami.

Wyniki:
Społeczna reakcja na fakt rozpoczęcia leczenia zależy od tego, czy zaburzenia hazardowe postrzegane są w kategoriach problemu medycznego, czy raczej w kategoriach moralnych. Przychylniejsze reakcje wobec informacji o podjęciu leczenia przejawiają głównie znaczący inni, którzy zgodnie z terminologią Goffmana są zorientowani. Leczenie oznacza konieczność ujawnienia swojego problemu i stawienia czoła stygmatyzacji. Szczególnie kobiety są stygmatyzowane z powodu zaburzeń hazardowych. Omawiane badanie pokazało, że leczenie pozwala pozbyć się poczucia winy poprzez zdobycie wiedzy na temat zaburzeń hazardowych.

Wnioski:
Podjęcie problemu stygmatyzacji na wczesnych etapach leczenia może przyczynić się do ciągłości leczenia. Specjaliści powinni być świadomi swoich uprzedzeń, ponieważ ich stygmatyzujące postawy mogą wpływać na wyniki leczenia

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top