PL EN
ARTICLE
Rozlany uraz aksonalny – problem interdyscyplinarny. Stan wiedzy i opis dwóch przypadków klinicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 02-07-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-09-2019
 
 
Data akceptacji: 16-09-2019
 
 
Data publikacji online: 28-02-2021
 
 
Data publikacji: 28-02-2021
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Łuc   

Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(1):171-180
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rozlany uraz aksonalny (ang. diffuse axonal injury- DAI) jest mikroskopowym uszkodzeniem aksonów biegnących w mózgu. Do jego wystąpienia predysponują urazy głowy z przyśpieszeniem lub zahamowaniem. W niniejszym artykule zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat DAI oraz przypadki dwóch pacjentów, u których DAI wystąpiło w wyniku wypadku komunikacyjnego. U 26- letniego mężczyzny po dachowaniu pojazdu stwierdzono w TK cechy obrzmienia mózgowia oraz rozsiane drobne wybroczyny hyperdensyjnej krwi. Konsultacja psychiatryczna w 9 dobie wykazała między innymi zaburzenia pamięci w postaci niepamięci wstecznej i następczej, zaburzenia koncentracji oraz brak krytycyzmu wobec swojego stanu. U 38- letniej kobiety potrąconej przez samochód opisano w TK głowy cechy obrzmienia mózgowia, niewielkiego krwawienia podpajęczynówkowego oraz liczne złamania. Pacjentka w 10 dobie zdezorientowana, nie zapamiętywała udzielanych informacji, we wzmożonym napędzie i brakiem krytycyzmu wobec stanu zdrowia. Podejrzewając DAI powinniśmy zachować szczególną czujność w przypadku pacjentów hospitalizowanych z powodu wypadków komunikacyjnych z zaburzeniami zachowania, cechami zespołu amnestycznego oraz bez istotnych ogniskowych objawów neurologicznych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top