PL EN
Skuteczność i bezpieczeństwo arypiprazolu w leczeniu majaczenia.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 10-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-09-2022
 
 
Data akceptacji: 03-11-2022
 
 
Data publikacji online: 01-06-2023
 
 
Data publikacji: 01-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Jarosz   

Katedra Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Majaczenie jest jedną z psychoz przebiegającą z jakościowymi zaburzeniami świadomości. Do rozwoju majaczenia dochodzi w wyniku ostrej dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu m.in. ciężkich chorób somatycznych, zatruć, lub zespołów odstawiennych. Podstawą leczenia majaczenia jest usunięcie przyczyny, która doprowadziła do dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. W przypadku nasilonego pobudzenia, zdezorganizowanego zachowania oraz intensywnych halucynacji czasami wymagane jest zastosowanie dodatkowej farmakoterapii z użyciem leków przeciwpsychotycznych, do których należy arypiprazol. Poza wskazaniami rejestracyjnymi takimi jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa oraz zespół Touretta jest również stosowany w leczeniu majaczenia. Dokonano systematycznego przeglądu baz danych, włączając głównie opisy przypadków (case report), badania kliniczne (clinical trials) oraz badania z randomizajcą (randomized controlled trials). Zebrane dane wskazują, że arypiprazol może być skuteczny w leczeniu majaczenia. Istnieje coraz więcej doniesień podkreślających, że jego skuteczność jest porównywalna z haloperidolem i innymi atypowymi neuroleptykami. Z uwagi na lepszą tolerancję oraz bezpieczny profil kardiologiczny i metaboliczny, może okazać się lepszą opcją w poszczególnych grupach pacjentów. Wciąż jednak brakuje dobrej jakości danych klinicznych, aby móc rekomendować zastosowanie arypiprazolu w leczeniu majaczenia jako postępowanie rutynowe. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań, których wyniki pozwolą stworzyć nowe algorytmy postępowania.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top