PL EN
Farmakoterapia alkoholowych zespołów abstynencyjnych – zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Zakład Farmakologii
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
3
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
4
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Zdrowia Publicznego
 
5
University of Michigan, Department of Psychiatry, Ann Arbor, MI, USA
 
 
Data nadesłania: 16-02-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-04-2022
 
 
Data akceptacji: 20-04-2022
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Mierzejewski   

Zakład Farmakologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(3):433-452
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Uzależnienie od alkoholu jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych. Przewlekła konsumpcja dużych dawek alkoholu etylowego prowadzi do licznych zmian adaptacyjnych w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, w tym przede wszystkim do zmniejszenia aktywności hamujących szlaków GABA-ergicznych i wzrostu aktywności pobudzających szlaków glutaminergicznych. W przypadku odstawienia alkoholu nawet u połowy pacjentów może rozwinąć się alkoholowy zespół abstynencyjny (AZA). Niniejsze opracowanie zawiera zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami dotyczące farmakoterapii alkoholowych zespołów abstynencyjnych. W pracy przedstawiono etiopatogenezę, mechanizmy neuroprzekaźnikowe i receptorowe, objawy i kryteria diagnostyczne AZA, leki stosowane w terapii alkoholowych zespołów abstynencyjnych, postępowanie w niepowikłanych i powikłanych alkoholowych zespołach abstynencyjnych, omówiono postępowanie w populacjach specjalnych. Lekami pierwszego rzutu w leczeniu AZA są benzodiazepiny (BDZ). Większość badań nie wykazała przewagi którejkolwiek substancji z grupy BDZ w leczeniu AZA. Decyzja o wyborze preparatu powinna wynikać z ich właściwości farmakokinetycznych, współwystępujących chorób oraz aktualnego stanu pacjenta. Najczęściej stosowanymi BDZ są diazepam, lorazepam, oksazepam i klorazepat.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top