PL EN
Motywy używania nowych substancji psychoaktywnych w trzech grupach użytkowników: rekreacyjnych, zmarginalizowanych i aktywnych w internecie
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
 
 
Data nadesłania: 03-09-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-12-2020
 
 
Data akceptacji: 27-12-2020
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Wieczorek   

Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(3):453-470
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest przedstawienie motywów używania nowych substancji psychoaktywnych (NSP) przez użytkowników w Polsce oraz ocena związków między motywami a konsumpcją różnych typów NSP.

Metoda:
Badania prowadzono w 4 lokalizacjach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Trójmieście. Wzięło w nich udział łącznie 596 użytkowników nowych substancji psychoaktywnych. Wśród nich znaleźli się uczestnicy imprez używający NSP rekreacyjnie (N=172), użytkownicy zmarginalizowani (N=86) oraz użytkownicy aktywni w internecie (N=338). Techniką wykorzystaną w badaniu była ankieta do samodzielnego wypełnienia.

Wyniki:
W ocenie ogółu respondentów, chęć poprawy samopoczucia była najczęściej wskazywanym motywem używania NSP. Wśród uczestników imprez NSP były najczęściej używane w celu lepszej zabawy. Wśród użytkowników zmarginalizowanych najczęstszym motywem używania nowych substancji psychoaktywnych była chęć odurzenia się, należąca do grupy motywów związanych z poprawą samopoczucia. W grupie osób aktywnych w internecie najczęstszym motywem ich używania były te z związane z rozwojem.

Wnioski:
Identyfikacja motywów używania nowych substancji psychoaktywnych, którymi kierują się użytkownicy może przyczynić się do ograniczenia używania NSP. Użytkownicy rekreacyjni i zmarginalizowani kierują się innymi motywami przy używaniu substancji. Podobnie w przypadku używania poszczególnych NSP. Motywy ich używania są niejednorodne. Tym samym działania profilaktyczne, edukacyjne i lecznicze, powinny być odpowiednio dostosowane do grupy użytkowników oraz do substancji, których używają.

FINANSOWANIE
.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top