PL EN
ARTICLE
Negatywne konsekwencje wynikające z przyjmowania nowych substancji psychoaktywnych przez polskich użytkowników
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
 
 
Data nadesłania: 12-10-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-12-2019
 
 
Data akceptacji: 05-01-2020
 
 
Data publikacji online: 30-04-2021
 
 
Data publikacji: 30-04-2021
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Wieczorek   

Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(2):447-469
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Używanie Nowych Substancji Psychoaktywnych (NSP) (Novel Psychoactive Substance, NPS) to relatywnie nowe zjawisko na polskiej scenie narkotykowej. Jednocześnie jest to szybko rozwijająca się grupa substancji. Celem artykułu było przedstawienie negatywnych konsekwencji wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych dla zdrowia fizycznego, psychicznego i funkcjonowania społecznego doświadczanych przez użytkowników Nowych Substancji Psychoaktywnych.

Metoda:
Badania terenowe prowadzono w 2016 roku w czterech lokalizacjach: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Trójmieście. W badaniu wzięło udział łącznie 596 użytkowników Nowych Substancji Psychoaktywnych. Wśród nich znaleźli się uczestnicy imprez używający NSP rekreacyjnie (N=172), użytkownicy zmarginalizowani (N=86) oraz użytkownicy aktywni w internecie (N=338). W badaniu wykorzystano kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia.

Wyniki:
Substancje z grupy Stymulantów/ Empatogenów/Nootropów były najchętniej używanymi NSP wśród uczestników imprez, osób zmarginalizowanych i aktywnych w internecie. Mniejszą popularnością cieszyły się mieszanki ziołowe, a dopiero na trzecim miejscy znalazły się syntetyczne kannabinoidy. Nagłe efekty uboczne były najbardziej rozpowszechnionymi konsekwencjami. Rozpowszechnienie średnio i długo terminowych problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz problemów społecznych było na podobnym poziomie. Wszystkie rodzaje negatywnych konsekwencji były najbardziej rozpowszechnione wśród osób zmarginalizowanych.

Wnioski:
Użytkownicy Nowych Substancji Psychoaktywnych doświadczają wielu negatywnych konsekwencji. Stawia to ogromne wyzwania przed lecznictwem, które musi odpowiedzieć adekwatną formą pomocy. Nie jest jednak łatwe z uwagi na trudności diagnostyczne i podobny profil objawów jak w przypadku tradycyjnych narkotyków. Istnieje konieczność prowadzenia badań w obszarze Nowych Substancji Psychoaktywnych pozwalających na monitorowanie zjawiska i dalsze jego poznawanie.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top