PL EN
ARTICLE
Funkcjonowanie społeczne i jakość życia u chorych na schizofrenię: zależność z remisją objawową i czasem trwania choroby
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 
 
Data nadesłania: 16-09-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-10-2013
 
 
Data akceptacji: 01-11-2013
 
 
Data publikacji: 20-04-2014
 
 
Autor do korespondencji
Krystyna Górna   

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu., Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(2):277-288
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Ocena funkcjonowania społecznego i subiektywnej jakości życia w zależności od remisji objawowej u chorych na schizofrenię po pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej oraz analiza związku między nasileniem objawów psychopatologicznych, a poziomem funkcjonowania i jakości życia, z uwzględnieniem statusu remisji i czasu trwania choroby.

Metoda:
Zbadano 64 chorych po 13 miesiącach (badanie 1) i średnio po 8 latach po I hospitalizacji (badanie 2) oraz 2 grupy porównawcze osób zdrowych. Zastosowano skale: Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), funkcjonowania społecznego (Social Functioning Scale – SFS), jakości życia (WHOQoL - Bref) i Global Assessment Scale (GAS).

Wyniki:
W badaniu 1 punktacja dziedzin SFS w grupie chorych z remisją nie różniła się istotnie od chorych bez remisji, natomiast w większości obszarów WHOQoL była istotnie wyższa. W badaniu 2 punktacja SFS i WHOQoL chorych z remisją była istotnie wyższa niż chorych bez remisji i nie różniła się od punktacji osób zdrowych. W obu badaniach wykazano istotną korelację między punktacją PANSS, a SFS i WHOQoL, szczególnie wśród chorych, którzy nie uzyskali remisji.

Wnioski:
Średnio po 8 latach od I hospitalizacji psychiatrycznej 2/3 chorych na schizofrenię nie uzyskało remisji objawowej oraz wykazywało gorsze funkcjonowanie społeczne i jakość życia w porównaniu do osób z remisją i zdrowych. Objawy psychopatologiczne wykazywały korelację z funkcjonowaniem społecznym i jakością życia chorych, głównie w grupie pacjentów bez remisji.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top