PL EN
ARTICLE
Zaburzenia emocjonalne u pacjentów z uszkodzeniem móżdżku - studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Medicum UJ
 
 
Data nadesłania: 20-11-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-01-2014
 
 
Data akceptacji: 22-01-2014
 
 
Data publikacji: 25-04-2014
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Siuda   

Collegium Medicum UJ, Zamoyskiego, 30-519 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(2):289-297
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Coraz więcej badań pokazuje rolę móżdżku w regulacji reakcji afektywnych. Uszkodzenia móżdżku mogą prowadzić do dysregulacji emocjonalnej, która stanowi część Móżdżkowego Syndromu Poznawczo-Emocjonalnego. Celem poniższego artykułu jest opis najnowszych badań dotyczących udziału móżdżku w reakcjach emocjonalnych oraz przedstawienie trzech przypadków: dwóch kobiet i mężczyzny po urazie móżdżku, którzy prezentowali zaburzenia w sferze emocjonalnej.

Metoda:
W badaniu neuropsychologicznym pacjentów wykorzystano Test Matryc Ravena- wersja standard, Test Łączenia Punktów, Test Sortowania Kart z Wisconsin, Krzywą uczenia się Łurii, Test Uwagi i Spostrzegawczości TUS, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Badanie fluencji słownej, Test Stroopa oraz Kwestionariusz Zachowań Osoby z Zespołem Czołowym.

Wyniki:
Przegląd literatury wskazuje na rolę móżdżku, zwłaszcza robaka i okolic przyrobakowych, w detekcji, integracji i filtrowaniu informacji emocjonalnej oraz w regulacji emocjonalnej odpowiedzi autonomicznej. U opisanych pacjentów zaobserwowano: nadwrażliwość, irytację, impulsywność oraz zaniedbanie wyglądu. Kobieta i mężczyzna z uszkodzeniami prawopółkulowymi prezentowali podobny zespół symptomów, takich jak: sztywność myślenia, upór, brak krytycyzmu, wesołkowatość, nieadekwatne zachowanie i tendencje do niestosownych żartów. Pacjentka po uszkodzeniu lewopółkulowym charakteryzowała się adynamią, apatią i biernością, spłyceniem emocjonalnym, wycofaniem społecznym, utratą zainteresowań, oraz ogólnym spowolnieniem.

Wnioski:
Zarówno doniesienia z badań jak i przytoczone opisy przypadków wskazują na związek między móżdżkiem a reakcjami emocjonalnymi. Objawy prezentowane przez pacjentów najprawdopodobniej wynikają z uszkodzeń połączeń móżdżku z strukturami podkorowymi (układem limbicznym) i okolicami czołowymi. Zróżnicowanie objawów w zależności od uszkodzonej półkuli móżdżku, które zaobserwowano u pacjentów, nie zostało opisane wcześniej i może być interesującym kierunkiem dla przyszłych badań.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top