PL EN
ARTICLE
Zbieractwo a uszkodzenie móżdżku. Opis przypadku.
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
 
Data nadesłania: 15-11-2017
 
 
Data akceptacji: 17-04-2018
 
 
Data publikacji online: 28-02-2019
 
 
Data publikacji: 28-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Tadeusz Nasierowski   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(1):161-166
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zaburzenie zbieractwa jest definiowane jako nadmierne nabywanie oraz trudność w pozbywaniu się przedmiotów postrzeganych przez innych jako nieużyteczne lub mające niską wartość. Prowadzi w konsekwencji do szeregu problemów, które dotyczą nie tylko pacjenta, ale także jego rodziny oraz innych osób (np. współmieszkańców w bloku). Częstość występowania zbieractwa w Stanach Zjednoczonych i Europie szacuje się aktualnie na 2-6%. W nowych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych (DSM-5 oraz ICD-11) zbieractwo wyodrębniane jest jako osobne zaburzenie. Badania naukowe wskazują, że zbieractwo ma konkretne uwarunkowania neurobiologiczne, dotyczące głównie zakrętu obręczy, kory płatów czołowych oraz wyspy. Obszary te są połączone z móżdżkiem tzw. siecią korowo-limbiczną, co sugeruje że uszkodzenie móżdżku może skutkować rozwojem zaburzenia zbieractwa. Przedstawiony opis przypadku dotyczy pacjenta z zaburzeniem zbieractwa, u którego w badaniach neuroobrazowych (tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny głowy) wykazano zanik kory i robaka móżdżku. Wykluczono, aby zbieractwo stanowiło u pacjenta objaw innego zaburzenia psychicznego. W stanie somatycznym i neurologicznym badanego nie stwierdzono odchyleń. Na podstawie przytoczonych w pracy badań można przypuszczać, że u opisywanego pacjenta uszkodzenie móżdżku stanowiło przyczynę rozwoju zaburzenia zbieractwa.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top