PL EN
Niewydolność konwergencji z jednostronną egzoforią do bliży w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej - badania wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Opiekun: prof. dr hab. n. med. D. Dudek, Koło Naukowe Chorób Afektywnych UJ CM
 
2
Koło Naukowe Chorób Afektywnych CM UJ
 
3
Kierownik: prof. dr hab. n. med. D. Dudek, Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM
 
4
P.o. kierownik: dr n. med. M.W. Pilecki, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 14-06-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-07-2014
 
 
Data akceptacji: 09-07-2014
 
 
Data publikacji: 25-12-2014
 
 
Autor do korespondencji
Adrian A. Chrobak   

Opiekun: prof. dr hab. n. med. D. Dudek, Koło Naukowe Chorób Afektywnych UJ CM, Sienkiewicza street 8/12, 30-033 Cracow, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(6):1143-1154
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Poniższe badanie dotyczy nieprawidłowości konwergencji (Convergence Insufficiency, CI) objawiających się jednostronną egzoforią do bliży u pacjentów ze schizofrenią (SZ) i chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD). Celem artykułu jest opis tego objawu i dyskusja jego potencjalnych przyczyn.

Metoda:
Przebadano 29 pacjentów ze SZ, 14 pacjentów z ChAD i 20 zdrowych osób kontrolnych (GK). Badanie neurologiczne wykonano za pomocą skal International Co-operative Ataxia Rating Scale (ICARS) i Neurological Evaluation Scale (NES).

Wyniki:
CI zaobserwowano u 12 pacjentów z SZ oraz 1 pacjenta z ChAD. Jednostronna egzoforia do bliży pojawiła się statystycznie częściej u pacjentów SZ niż u ChAD i GK, u której nie pojawił się wcale. Pacjenci z SZ prezentujący objaw uzyskali gorsze wyniki na podskalach dyzartrii i okoruchowej ICARS. Wyniki na skalach neurologicznych nie różnicowały pacjentów z ChAD i SZ.

Wnioski:
CI może mieć związek z zaburzeniami sieci korowo-mostowo-móżdżkowej oraz struktur śródmózgowia. Jako jedyny objaw neurologiczny różnicował grupy SZ i ChAD, więc może być pomocny w diagnozie różnicowej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top