PL EN
ARTICLE
Rola móżdżku w regulacji funkcji językowych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii, UJ CM
 
2
Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
3
Oddział Neurochirurgii Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
4
Katedra Psychiatrii UJ Collegium Medicum
 
5
UJ Collegium Medicum
 
 
Data nadesłania: 28-09-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-01-2017
 
 
Data akceptacji: 17-01-2017
 
 
Data publikacji online: 29-08-2017
 
 
Data publikacji: 29-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Anna Starowicz-Filip   

Zakład Psychologii Lekarskiej Katedra Psychiatrii , UJCM, Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddział Neurochirurgii Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 21 a, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(4):661-671
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł stanowi przegląd badań na temat roli móżdżku w regulacji funkcji językowych. Ta struktura mózgowa do niedawna kojarzona głównie ze sprawnością motoryczną, koordynacją wzrokowo – ruchową i równowagą okazuje się odgrywać istotne znaczenie w funkcjonowaniu poznawczym człowieka. W zakresie funkcji językowych badania dowodzą, że praca móżdżku determinuje fluencję słowną, zarówno semantyczną jak i formalną, procesy gramatyczne w tworzeniu i odbiorze wypowiedzi, zdolność wykrywania i korekty błędów językowych oraz grafię. Uszkodzenie móżdżku może być przyczyną afazji oraz mutyzmu móżdżkowego. Deficyt połączeń móżdżkowo- korowych a także obecność anomalii w samej budowie móżdżku jest podkreślana w wielu teoriach rozwojowej dysleksji. Móżdżek cechuje językowa lateralizacja. Z perspektywy neuroanatomicznej szczególne znaczenie dla funkcji językowych odgrywa jego prawa półkula oraz jądro zębate, które mają rozliczne połączenia móżdżkowo- korowe z obszarami językowymi kory mózgowej. Deficyty językowe powstające na skutek uszkodzenia móżdżku z reguły mają nasilenie subkliniczne i wymagają doboru czułych neuropsychologicznych narzędzi diagnostycznych ukierunkowanych na ocenę wyższych funkcji werbalnych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top