PL EN
ARTICLE
Specyfika uczenia się materiału słownego, wzrokowo-przestrzennego oraz proceduralnego w wariancie Richardsona postępującego porażenia ponadjądrowego w porównaniu z chorobą Parkinsona
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha w Gdańsku
 
2
Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego GUM
 
3
Katedra i Klinika Rehabilitacji GUM
 
 
Data nadesłania: 11-08-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-01-2016
 
 
Data akceptacji: 22-04-2016
 
 
Data publikacji online: 29-08-2017
 
 
Data publikacji: 29-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Emilia J. Sitek   

Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Pielęgniastwa Neurologiczno-Psychiatrycznego; Copernicus Sp. z o.o., Szpital Św. Wojciecha, O. Neurologii, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(4):647-659
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Postępujące porażenie ponadjądrowe (PSP) jest klasyfikowane w ramach spectrum atypowych zespołów parkinsonowskich lub też zwyrodnienia czołowo-skroniowego. Praca miała na celu porównanie profili uczenia się materiału słownego, wzrokowo-przestrzennego oraz uczenia proceduralnego u pacjentów z PSP oraz u osób z chorobą Parkinsona (PD). Ponadto, przeanalizowano związek pomiędzy czynnikami wykonawczymi (inicjowaniem i hamowaniem) oraz wskaźnikami uczenia.

Metoda:
W badaniu uczestniczyły 33 osoby z rozpoznaniem klinicznym wariantu Richardsona PSP (PSP-RS), 39 osób z PD and 29 osób kontrolnych dobranych pod względem wieku i wykształcenia. Zastosowano skalę Mini-Mental State Examination (MMSE), próby fluencji semantycznej i fonemicznej, test uczenia się materiału słownego (AVLT), test uczenia się materiału wzrokowo-przestrzennego DUM, test Tower of Toronto (ToT) and 2 próby uczenia się sekwencji ruchowych. Pacjenci z PSP-RS oraz z PD nie różnili się istotnie pod względem wyników MMSE.

Wyniki:
Pacjenci z PSP-RS uzyskali niższe wyniki w teście DUM niż osoby z PD. Odtwarzanie odroczone w AVLT było natomiast lepsze w PSP-RS niż w PD. Uczenie się sekwencji ruchowych było na podobnym poziomie. Wyniki AVLT były dodatnio skorelowane z wynikami prób fluencji fonemicznej w PSP-RS oraz w PD. Wskaźnik przekroczeń zasad w ToT był ujemnie skorelowany z wynikami DUM w PSP-RS i w PD oraz z wynikami AVLT w PD.

Wnioski:
Globalne funkcjonowanie pamięci jest względnie podobne w PSP-RS oraz w PD. Czynniki wykonawcze (inicjowanie oraz hamowanie) są ściśle związane ze sprawnością pamięci w PSP-RS oraz w PD. Zaburzenia uczenia się materiału wzrokowo-przestrzennego w PSP-RS są prawdopodobnie związane z impulsywnością i trudnością z hamowaniem reakcji zautomatyzowanych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top