PL EN
ARTICLE
Dysfunkcje wykonawcze w depresji wieku podeszłego.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychiatrii UJ CM
 
2
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM
 
3
Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF Krakowie
 
 
Data nadesłania: 28-04-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-06-2016
 
 
Data akceptacji: 19-06-2016
 
 
Data publikacji online: 29-08-2017
 
 
Data publikacji: 29-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Anna Rajtar-Zembaty   

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Katedra Psychiatrii UJ CM, ul. M. Kopernika 21 A, 31-501 Kraków, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(4):705-718
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Współcześnie istnieje wiele doniesień, które podkreślają występowanie zaburzeń funkcji poznawczych w depresji wieku podeszłego (late- life depression, LLD). Coraz częściej w badaniach podkreśla się na rolę dysfunkcji wykonawczych w LLD. Celem badania była ocena komponentów funkcji wykonawczych w LLD, a także ocena związku między poszczególnymi komponentami funkcji wykonawczych a poziomem depresyjności.

Metoda:
Badaniem objęto 87 osób z depresją i 100 osób z grupy kontrolnej. W celu przesiewowej oceny funkcji poznawczych zastosowano Krótką Skalę Oceny Stanu Psychicznego (Mini–Mental State Examination, MMSE). Do oceny poziomu sprawności funkcji wykonawczych wybrano: a) Trail Making Test, TMT, b) Verbal Fluency Tests, VFT oraz c) go/no-go task, GNG.

Wyniki:
Stwierdzono istotną różnicę w poziomie sprawności wszystkich komponentów funkcji wykonawczych u chorych z depresją wieku starszego. Pacjenci depresyjni demonstrowali osłabienie szybkości psychomotorycznej oraz gorsze wyniki w testach oceniających elastyczność poznawczą, fluencje semantyczną oraz wygaszanie. Zaobserwowano istotny statystycznie związek wyższego wyniku GDS z gorszym wykonaniem testu GNG.

Wnioski:
Pacjenci z depresją prezentowali znaczące osłabienie funkcji wykonawczych. Stwierdzono związek między zaburzeniem kontroli poznawczej a poziomem depresyjności. Dysfunkcje wykonawcze mogą pełnić ważną rolę w utrzymywaniu objawów depresyjnych. Identyfikacja pacjentów z depresją i dysfunkcjami wykonawczymi ma znaczące implikacje terapeutyczne.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top