PL EN
Funkcjonowanie poznawcze a nałogowe korzystanie z portali społecznościowych – przegląd badań
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Psychologii Eksperymentalnej
 
2
Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
 
3
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej
 
4
Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Metodologii Badań Psychologicznych
 
 
Data nadesłania: 18-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-01-2021
 
 
Data akceptacji: 08-02-2021
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Cudo   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(3):471-491
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Portale społecznościowe są powszechnie dostępnymi serwisami internetowymi, które są wykorzystywane przez osoby z różnych grup wiekowych. Służą one przede wszystkim do komunikowania się między użytkownikami, jednakże możliwe jest nadmierne korzystanie z nich, które niekiedy przeradza się w uzależnienie. Zjawisko to należy do grupy tak zwanych uzależnień behawioralnych, dopiero od niedawna opisywanych w literaturze naukowej. Jest zatem istotne aby zróżnicować, kiedy korzystanie z portali społecznościowych jest normą, a kiedy wykracza poza nią. W artykule przedstawione zostaną dane na temat rozpowszechnienia zjawiska uzależnienia od portali społecznościowych, jego modele teoretyczne oraz możliwości identyfikacji na podstawie kryteriów diagnostycznych proponowanych przez naukowców. Głównym celem artykułu jest omówienie funkcjonowania poznawczego w tym rodzaju uzależnienia behawioralnego. Do tej pory badacze odnosili je do sfery osobowościowej, społecznej i emocjonalnej. Wydaje się jednak, że istotną rolę w wyjaśnieniu mechanizmu uzależnienia od portali społecznościowych pełnią procesy poznawcze, a szczególnie kontrola poznawcza i funkcje wykonawcze. Ponadto poznanie tych mechanizmów przyczyniać może się do opracowania bardziej adekwatnych form tak w zakresie profilaktyki, jak również terapii.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top