PL EN
Stosowanie leków psychotropowych podczas laktacji – praktyczne wskazówki dla lekarza psychiatry
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Żywienia i Epidemiologii
 
2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
 
 
Data nadesłania: 25-11-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-02-2021
 
 
Data akceptacji: 14-03-2021
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Oliwia Gawlik-Kotelnicka   

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(3):493-508
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Karmienie naturalne jako najlepszy sposób karmienia niemowląt, zalecane jest przez krajowe, europejskie i światowe towarzystwa naukowe. Korzyści z karmienia piersią dla dziecka i matki zostały potwierdzone badaniami naukowymi. Wiadomo, że większość polskich kobiet zaczyna karmić noworodka po porodzie, jednak z każdym miesiącem procent dzieci otrzymujących wyłącznie mleko matki maleje. Jednym z częstszych powodów przerwania karmienia podawanych przez matki jest konieczność przyjmowania leków. Szczególnie dużo kontrowersji budzi stosowanie leków psychotropowych. Obecnie na podstawie znajomości aktualnych badań, farmakokinetyki leków i sięgając po odpowiednie lekospisy można dobrać skuteczną jak i bezpieczną dla dziecka terapię. W pracy dokonano przeglądu dostępnych źródeł wiedzy dotyczących stosowania leków w trakcie laktacji. Omówiono poszczególne grupy leków stosowanych w praktyce psychiatrycznej i oceniono je pod kątem bezpieczeństwa w trakcie karmienia piersią. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zaleca postępowanie mające na celu ochronę laktacji. Zaprzestanie terapii przez matkę jak i przerwanie karmienia piersią jest niekorzystne dla matki i dziecka. Decyzja o kontynuacji karmienia piersią bywa wyzwaniem dla lekarza psychiatry oraz wymaga ona szczegółowego omówienia z pacjentką i starannego udokumentowania. Zaleca się nawiązanie ścisłej współpracy z innymi specjalistami: pediatrą prowadzącym dziecko i/lub doradcą laktacyjnym.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top