PL EN
ARTICLE
Osobowość rodziców i doświadczenia matek w opiece nad dzieckiem jako predyktory depresji poporodowej u par w okresie przejścia do rodzicielstwa
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii
 
2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji
 
3
Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Ginekologii i Położnictwa
 
 
Data nadesłania: 20-06-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-11-2017
 
 
Data akceptacji: 08-12-2017
 
 
Data publikacji online: 31-10-2020
 
 
Data publikacji: 31-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Michałek-Kwiecień   

Department of Psychology of Development and Education, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Prawochenskiego 13, 10-725 Olsztyn, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(5):991-1005
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Analiza wzajemnych zależności pomiędzy pięcioma globalnymi wymiarami osobowości obojga rodziców i doświadczeniami matek w zakresie karmienia dziecka / opieki nad nim oraz ustalenie ich roli jako predyktorów tendencji do doświadczenia symptomów depresji poporodowej.

Metoda:
Zbadano 223 pary oczekujące narodzin pierwszego dziecka (I etap), z czego 143 pary w około pięć miesięcy po porodzie (II etap). Zastosowano Inwentarz Osobowości NEO-FFI, Edynburską Skalę Depresji Poporodowej (EPDS) oraz Skalę Matka i Dziecko (MBAS).

Wyniki:
Wyniki w EPDS były powiązane w parach. Mierzona przed narodzinami dziecka neurotyczność obojga rodziców wiązała się z wyższymi wskaźnikami depresji poporodowej w ocenie własnej i partnera/ki. Neurotyczność kobiet negatywnie wiązała się z ogólną pewnością siebie matek w opiece nad niemowlęciem i postrzeganą przez matki pozytywną czujnością dziecka w czasie karmienia (związaną też z wyższą ekstrawersją kobiet). Ogólna pewność siebie matek w opiece nad niemowlęciem negatywnie wiązała się z depresją poporodową u obojga partnerów. Postrzegana czujność dziecka oraz ogólna pewność siebie matki były istotnymi mediatorami związku neurotyczności matek (i ich ekstrawersji w przypadku czujności) ze wskaźnikiem w EPDS u kobiet. Podobieństwo partnerów pod względem neurotyczności wiązało się gorszą oceną funkcjonowania matek (wyższe wskaźniki w EPDS, brak pewności siebie), zaś podobieństwo w zakresie otwartości na doświadczenie ujemnie korelowało z EPDS u ojców, a dodatnio z ogólną pewnością siebie matki.

Wnioski:
Złożone powiązania pomiędzy wskaźnikami depresji poporodowej a wymiarami osobowości kobiet i mężczyzn oraz doświadczeniami matki wskazują na konieczność uwzględniania ojców i par w badaniach. Oferowanie spotkań z konsultantami laktacyjnymi może być istotnym elementem systemu wsparcia młodych rodziców.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top