PL EN
ARTICLE
Program opieki psychologiczno-laktacyjnej „Macierzyństwo krok po kroku” jako przykład profilaktyki, diagnostyki i leczenia depresji w okresie okołoporodowym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii
 
2
Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
 
 
Data nadesłania: 05-07-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-03-2019
 
 
Data akceptacji: 10-03-2019
 
 
Data publikacji online: 30-06-2020
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Chrzan-Dętkoś   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(3):613-629
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Depresja poporodowa dotyka około 13 – 20% kobiet, depresja w okresie ciąży – 19% kobiet ciężarnych. W Polsce brakuje oferty pomocy dla tej grupy osób. W artykule zaprezentowano elementy pilotażowego programu „Macierzyństwo krok po kroku”, finansowanego przez gminę Miasto Gdańsk. Celem programu było zapewnienia gdańszczanom specjalistycznej opieki laktacyjnej i psychologicznej w okresie ciąży i w pierwszym roku życia dziecka.

Metoda:
Badaniem objęto trzy grupy kobiet: 36 matek biorących udział w konsultacjach psychologicznych i terapii krótkoterminowej, 123 kobiet korzystających z porad laktacyjnych oraz 104 osoby z grupy kontrolnej. Do ewaluacji wykorzystano m.in. autorskie ankiety, Kwestionariusz Oceny Zdrowia Psychicznego GHQ – 28 Goldberga (Makowska & Merecz, 2011) oraz Parental Stress Index - 3rd version (Abidin, 1995).

Wyniki:
Wyniki. Przeprowadzona ewaluacja wykazała istotne obniżenie symptomów zaburzeń zdrowia psychicznego zarówno w grupie kobiet korzystających z interwencji psychologicznej jak i z porad laktacyjnych. W grupie kobiet korzystających z interwencji psychologicznej zaobserwowano istotne obniżenie stresu rodzicielskiego.

Wnioski:
Przeprowadzone analizy pokazują, że wdrożony program charakteryzuje się wysoką skutecznością. Program może być odpowiedzią na planowane zmiany w standardach opieki okołoporodowej i kontynuowany w kolejnych latach.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top