PL EN
ARTICLE
Czy popkultura wpływa na postrzeganie procedur medycznych? Raport o stanie wiedzy i nastawieniu polskich studentów do terapii elektrowstrząsowej
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii
 
 
Data nadesłania: 19-11-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-02-2019
 
 
Data akceptacji: 05-05-2019
 
 
Data publikacji online: 30-06-2020
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Kramarczyk   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(3):603-612
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Terapia elektrowstrząsowa (EW, ang. electroconvulsive therapy) jest jedną z najbardziej stygmatyzowanych i kontrowersyjnych form leczenia stosowanych w psychiatrii. Pomimo faktu, że z biegiem lat liczba wskazań do jej wykonywania spadła, wciąż cechuje ją dobry efekt terapeutyczny. Ponadto jej skuteczność w wielu jednostkach chorobowych przewyższa skuteczność leczenia farmakologicznego. Ponadto EW jest leczeniem bezpiecznym z kilkoma efektami ubocznymi, z których najważniejszym jest przejściowa utrata pamięci. Celem badania było sprawdzenie poziomu wiedzy ogólnej oraz stosunku polskich studentów, w tym również studentów kierunków medycznych, do terapii elektrowstrząsowej. Oprócz tego zbadano wpływ popkultury na opinię społeczną na temat EW.

Metoda:
W tym celu zankietowano 1370 studentów za pomocą kwestionariusza autorskiego, złożonego z pytań o dane demograficzne, pytań szczegółowych dotyczących EW, jak również pytań o wpływ popkultury na odbiór społeczny tej procedury medycznej. Respondenci zostali przyporządkowani do czterech podgrup, w zależności od kierunków studiów: kierunki humanistyczne, techniczne, kierunek lekarski oraz inne kierunki nauk o zdrowiu.

Wyniki:
Uzyskane dane wskazują że wiedza na temat elektrowstrząsów wśród polskich studentów stoi na bardzo niskim poziomie. W wielu przypadkach terapia ta jest uważana za bolesną, nieskuteczną, a nawet nielegalną.

Wnioski:
Duży wpływ na takie postrzeganie tej terapii ma popkultura, a zwłaszcza przemysł filmowy, który kreuje negatywne opinie na temat opisywanej procedury. Ponadto wielu respondentów deklaruje, że głównym źródłem ich wiedzy jest telewizja lub Internet, gdzie informacje są często nierzetelne.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top