PL EN
ARTICLE
Programy terapeutyczne ukierunkowane na rozwój teorii umysłu u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dostępne metody i ich skuteczność
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Data nadesłania: 21-01-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-04-2019
 
 
Data akceptacji: 13-04-2019
 
 
Data publikacji online: 30-06-2020
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Dyrda   

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(3):591-602
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorders-ASD) należą do zaburzeń neurorozwojowych, charakteryzujących się obecnością deficytów w zakresie umiejętności społecznych i komunikacyjnych oraz ograniczonymi i powtarzającymi się wzorcami zachowań, zainteresowań i aktywności. Wśród teorii tłumaczących mechanizmy powstawania powyższych objawów istotną rolę przypisuje się teorii umysłu, czyli umiejętności umożliwiającej wyciąganie wniosków o stanie umysłu innych osób, przypisywanie innym stanów psychicznych oraz interpretowanie ich zachowań. Zgodnie z wytycznymi NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) dotyczącymi leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu postępowanie terapeutyczne obejmuje różnorodne metody, dopasowane do poziomu funkcjonowania oraz prezentowanych trudności. W najczęściej stosowanych behawioralnych treningach umiejętności społecznych celem jest ćwiczenie zachowań społecznych z wykorzystaniem technik modelowania i odgrywania ról. Mniej uwagi poświęca się zagadnieniu rozumienia społecznego, teorii umysłu czyli poznawczym aspektom interwencji terapeutycznych. Istnieją badania dowodzące możliwości rozwijania kompetencji w zakresie teorii umysłu u osób z ASD, a także, generalizowania nabytych umiejętności. W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego zastosowania programów terapeutycznych, ukierunkowanych na rozwój teorii umysłu u pacjentów z ASD oraz ich skuteczności. Interwencje te uznaje się za obiecujące, choć wymagające dalszych ocen.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top