PL EN
Decyzje semantyczne u nastolatków z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - badanie czynnościowym rezonansem magnetycznym
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Wieku Rozwojowego
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 
 
Data nadesłania: 26-10-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-01-2021
 
 
Data akceptacji: 02-02-2021
 
 
Data publikacji online: 31-10-2022
 
 
Data publikacji: 31-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anita Bryńska   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Wieku Rozwojowego
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(5):1079-1092
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Cel: ocena aktywacji fMRI w trakcie wykonywania zadań semantycznych u adolescentów z ASD.

Metoda:
Materiał: 44 praworęcznych nastolatków płci męskiej w wieku 12-19 lat (śr. 14,3 ± 2,0) - 31 z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, którzy spełniali kryteria DSM-IV-TR dla zespołu Aspergera oraz 13 prawidłowo rozwijających się nastolatków dobranych pod względem wieku i ręczności. Metoda: Badania czynnościowe (fMRI) przeprowadzono w czasie podejmowania decyzji semantycznych i kontrolnych decyzji fonologicznych w trzech kategoriach zadań: rzeczowniki konkretne, czasowniki o znaczeniach mnogich, słowa opisujące stany umysłu. Analizy statystyczne przeprowadzono na poziomie p<0,05 z korekcją FWE (family-wise error) oraz p<0,001.

Wyniki:
Wyniki: w grupie ASD niższy sygnał BOLD wykazano w wielu obszarach mózgu (m.in. przedklinek, tylna część zakrętu obręczy, zakręt kątowy, zakręt parahipokampalny) niezależnie od kategorii zadania oraz sposobu przetwarzania. Najmniejsze różnice dla przetwarzania semantycznego stwierdzono dla rzeczowników konkretnych, największe dla słów opisujących stany umysłu.

Wnioski:
Wnioski: obecność odmiennych wzorców aktywacji w grupie ASD podkreśla rolę nieprawidłowej organizacji funkcjonalnej obszarów OUN związanych nie tylko z funkcjami językowymi w powstawaniu deficytów semantycznych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top