PL EN
ARTICLE
Błędy diagnostyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu i ich konsekwencje – opisy przypadków
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Psychologii
 
 
Data nadesłania: 14-04-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-07-2019
 
 
Data akceptacji: 15-08-2019
 
 
Data publikacji online: 31-08-2021
 
 
Data publikacji: 31-08-2021
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Pasternak   

Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(4):787-799
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł odnosi się do ewaluacji zagadnienia błędów diagnostycznych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Propagowanie wiedzy na temat autyzmu sprzyja zauważaniu cech zaburzeń autystycznych przez coraz większe grono specjalistów oraz innych osób zawodowo uczestniczących w procesie edukacji i wychowania dziecka u coraz to młodszych dzieci. Z jednej strony dobrze, że poziom wiedzy o symptomach zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) sprzyja zauważaniu trudności dziecka. Z drugiej jednak można mieć wątpliwości, czy wiedza, którą dysponujemy, jest wystarczająca do diagnozowania subtelnych i zmieniających się obrazów zaburzeń. Szczególnie u małych dzieci zaburzenia neurorozwojowe są trudne do oceny z powodu zachodzących na siebie objawów z kręgu różnych zaburzeń. Nakładają się na to okresy wzmożonego rozwoju, czasem okresy regresji. U dwu-, trzyletnich dzieci nie występują jeszcze niektóre charakterystyczne dla ASD zachowania, a ocena rozwoju mowy i jej zrozumienia może być zwodnicza. Diagnoza „obserwacja w kierunku autyzmu” często jest stawiana na wyrost. Artykuł zawiera opisy przypadków odnoszące się do błędów w diagnozowaniu w kierunku ASD, ich konsekwencji oraz wnioski praktyczne.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top