PL EN
ARTICLE
Słaba centralna koherencja – rozwój i koncepcja konstruktu, metody badania
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Data nadesłania: 18-11-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-03-2020
 
 
Data akceptacji: 21-04-2020
 
 
Data publikacji online: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anita Bryńska   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(6):1373-1386
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Centralna koherencja pozwala na integrowanie bodźców w spójną całość i przetwarzanie informacji w określonym kontekście. Jest terminem wprowadzonym w celu usystematyzowania obserwacji dotyczących funkcjonowania poznawczego osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder - ASD). Słaba centralna koherencja charakterystyczna dla ASD jest rozumiana jako odmienny styl poznawczy, charakteryzujący się tendencją dla lokalnego przetwarzania informacji. Pozwala to na przedstawienie centralnej koherencji jako kontinuum cechy. Pomimo wielu badań, jak dotąd nie dysponujemy ostateczną konceptualizacją powyższego konstruktu. Aktualnym jest pytanie, czy słaba centralna koherencja jest ograniczoną zdolności do integracji bodźców, czy też zwiększoną umiejętnością skupiania się na danych szczegółowych. Ważny postulat dotyczy ustalenia standardu pomiaru centralnej koherencji i jej poszczególnych wymiarów. Poza licznymi badaniami wśród osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, centralną koherencję badano także w zaburzeniach odżywiania, zespole Williamsa, zespole nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi oraz specyficznych zaburzeniach rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksji). Poniższa praca stanowi podsumowanie dotychczas przeprowadzonych badań.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top