PL EN
ARTICLE
Co za dużo to niezdrowo. Uzależnienie od ćwiczeń fizycznych: zjawisko, kryteria diagnostyczne, etiologia, terapia, wyzwania badawcze
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Zakład Psychologii
 
3
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej
 
 
Data nadesłania: 10-06-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-08-2020
 
 
Data akceptacji: 13-09-2020
 
 
Data publikacji online: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Julia Wyszomirska   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Zakład Psychologii
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(6):1357-1372
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Regularne uprawianie ćwiczeń fizycznych ma wiele zalet zdrowotnych i słusznie jest postrzegane jako pozytywne, akceptowane społecznie zachowanie. Jednak z tego samego powodu istnieje duże ryzyko, że pacjenci i klinicyści mogą przeoczyć niebezpieczeństwo uzależnienia od ćwiczeń, które powoduje szkody w sferze somatycznej, emocjonalnej i interpersonalnej. Obecny stan wiedzy nie pozwolił na włączenie uzależnienia od ćwiczeń jako sprecyzowanej kategorii w obowiązujących klasyfikacjach ICD-10, ICD-11 i DSM-5. Jednak zaburzenie to spełnia ogólne kryteria uzależnień i na tej podstawie jest włączone do kanonu uzależnień behawioralnych. Celem artykułu jest przedstawienie wiedzy, która pomoże w rozpoznaniu i zrozumieniu mechanizmów fizjologicznych i psychologicznych związanych z uzależnieniem od ćwiczeń fizycznych oraz przybliży dostępne metody psychoterapii. Praca ma charakter przeglądowy i przedstawia, terminologię, kryteria rozpoznawania, dane epidemiologiczne, mechanizmy rozwijania się uzależnienia, najbardziej popularne narzędzia pomocne w diagnozie przesiewowej lub autodiagnozie oraz czynniki ryzyka pojawienia się uzależnienia od ćwiczeń. Autorzy uwzględnili także specyficzne umiejscowienie uzależnienia od ćwiczeń w kontekście innych zaburzeń psychicznych, kontrowersje, niespójności wyników badań i braki w danych naukowych związane z omawianym zjawiskiem. W podsumowaniu zaproponowano dalsze ścieżki rozwoju badań.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top