PL EN
Alkoreksja – przegląd wiedzy
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Katedra Polityki Zdrowia Publicznego, Zakład Zdrowia Publicznego
 
3
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 
4
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Katedra Dietetyki, Zakład Żywienia Człowieka
 
 
Data nadesłania: 06-02-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-03-2021
 
 
Data akceptacji: 22-03-2021
 
 
Data publikacji online: 31-10-2022
 
 
Data publikacji: 31-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Kamila Szynal   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(5):1131-1141
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zaburzeniom odżywiania często towarzyszy brak umiejętności radzenia sobie z emocjami. Alkoreksja jest zjawiskiem, które występuje głównie wśród grupy studentów. Zaburzenie to charakteryzuje się występowaniem znacznych restrykcji żywieniowych oraz nadmiernej aktywności fizycznej celem możliwości spożycia większej ilości alkoholu bez obawy o przyrost masy ciała. Jej podstawy upatruje się w presji rówieśników, popularyzowaniu szczupłej sylwetki oraz chęci zwiększenia stanu odurzenia. Kobiety częściej zgłaszają występowanie drunkoreksji wraz z występowaniem innych zaburzeń odżywiania. Jak każde zaburzenia odżywiania, alkoreksja może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, lecz także zwiększenia ryzyka przemocy, napaści na tle seksualnym i wypadków samochodowych. Drunkoreksja wymaga leczenia uzależnienia alkoholu oraz korekty nieodpowiednich nawyków żywieniowych. Alkoreksja jest terminem stosunkowo nowym i wymaga opracowania kryteriów rozpoznania oraz strategii pomocy osobom zmagającym się z tym zaburzeniem. Należy odróżnić alkoreksję od choroby alkoholowej i innych zaburzeń odżywiania. Konieczne jest szerzenie wiedzy na temat tego typu zachowań, ich konsekwencji oraz edukacja w zakresie radzenia sobie ze stresem.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top