PL EN
Charakterystyka demograficzna i zdrowotna osób zażywających 3,4-metylenodioksymetamfetaminę (MDMA, Ecstasy)
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akademia Nauk
 
 
Data nadesłania: 17-12-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-03-2021
 
 
Data akceptacji: 15-03-2021
 
 
Data publikacji online: 31-10-2022
 
 
Data publikacji: 31-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Gniewko Więckiewicz   

Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(5):1109-1130
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
MDMA to jedna z najczęściej stosowanych substancji psychoaktywnych na świecie. Obecnie w wielu krajach prowadzone są badania kliniczne nad zastosowaniem tej substancji w leczeniu PTSD i alkoholizmu. Dostępnych jest jednak niewiele informacji demograficznych na temat użytkowników, którzy używają substancji w celach pozamedycznych. Celem było określenie podstawowych cech demograficznych i zdrowotnych za pomocą zwalidowanych narzędzi.

Metoda:
Autorzy przygotowali oryginalny kwestionariusz dotyczący demografii osób używających MDMA i połączyli go z Kwestionariusze Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ-28) oraz Szpitalną Skalą Lęku i Depresji (HADS). Ankieta została rozesłana do polskich użytkowników MDMA za pośrednictwem internetu.

Wyniki:
Otrzymano 304 odpowiedzi od osób powyżej 18 roku życia. MDMA jest szeroko rozpowszechnione wśród młodych dorosłych, w wielu różnych miejscach zamieszkania i niezależnie od płci. Użytkownicy zażywają MDMA zarówno w formie pigułki, jak i kryształu, i bardzo rzadko testują substancje psychoaktywne zakupione od sprzedawcy. Większość użytkowników uważa, że ​​MDMA dobrze wpłynęło na ich życie.

Wnioski:
MDMA jest rzadko używane jako jedyna substancja psychoaktywna. Użytkownicy MDMA oceniają stan swojego zdrowia wyżej niż osoby używające innych substancji psychoaktywnych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top