PL EN
ARTICLE
Struktura czynnikowa oraz walidacja polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji (HADS) dla młodzieży
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii UJ
 
 
Data nadesłania: 29-07-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-01-2015
 
 
Data akceptacji: 04-02-2015
 
 
Data publikacji: 31-10-2015
 
 
Autor do korespondencji
Andreea Mihaela Mihalca   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, al.Miczkiewicza 3, 31-120 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(5):1071-1088
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem niniejszego badania była analiza struktury czynnikowej oraz trafności i rzetelności polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji (HADS) dla Młodzieży, w grupach adolescentów zdrowych oraz przewlekle chorych.

Metoda:
146 przewlekle chorych (57,6% dziewcząt) oraz 309 zdrowych (45,9% dziewcząt) adolescentów w wieku od 12 do 16 lat (M = 14,03; SD = 1,3) wypełniło kwestionariusz HADS w wersji dla młodzieży (HADS-Teen) podczas pobytu w szpitalu lub w trakcie zajęć szkolnych. Rzetelność typu test-retest po upływie jednego tygodnia oraz trafność teoretyczna zostały oszacowane na podstawie wyników z dwóch prób częściowych, złożonych z młodzieży zdrowej.

Wyniki:
Skala HADS dla młodzieży wykazała dwuczynnikową strukturę w grupie młodzieży przewlekle chorej oraz trójczynnikową strukturę w grupie osób zdrowych. Podskala Lęku uzyskała wysoką zgodność wewnętrzną, rzetelność oraz satysfakcjonujący poziom korelacji z innym narzędziem do pomiaru lęku uogólnionego. Podskala Depresji ujawniła natomiast dobrą rzetelność, ale niską zgodność wewnętrzną w obu grupach. W grupie młodzieży zdrowej, itemy tej skali tworzyły dwa czynniki: depresyjny nastrój wraz z psychomotorycznym spowolnieniem/ pobudzeniem oraz anhedonia.

Wnioski:
Wyniki badań z użyciem skali HADS dla młodzieży potwierdziły nieprawidłowości w zakresie jej struktury czynnikowej, podobnie jak w przypadku badań z wykorzystaniem wersji narzędzia dla osób dorosłych. Struktura czynnikowa skali HADS dla młodzieży różni się w zależności od badanej grupy (młodzież zdrowa vs. przewlekle chora). Uzyskane wyniki dowodzą, że stosowanie skali HADS w badaniu młodzieży zdrowej wymaga szczególnej ostrożności w interpretowaniu rezultatów w podskali Depresji.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top