PL EN
ARTICLE
Dwupoziomowy ortogonalno-ukośny model Kwestionariusza Oceny Skuteczności Psychoterapii (Outcome Questionnaire, OQ-45.2) – polska adaptacja przy użyciu analizy czynnikowej
 
Więcej
Ukryj
1
Konsonans. Ośrodek Psychoterapii w Warszawie
 
2
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych UKSW w Warszawie
 
3
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
4
Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
5
Praktyka prywatna w Warszawie
 
6
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu
 
7
Psychology Department, Brigham Young University, Provo, UT, USA
 
 
Data nadesłania: 19-04-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-08-2015
 
 
Data akceptacji: 11-08-2015
 
 
Data publikacji: 31-10-2015
 
 
Autor do korespondencji
Witold Simon   

Konsonans. Ośrodek Psychoterapii, Warszawa, ul., 00-999 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(5):1043-1070
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem niniejszego projektu było przeprowadzenie międzykulturowej walidacji Kwestionariusza Wyniku (Outcome Questionnaire, OQ-45.2) dla polskiej populacji.

Metoda:
Dane pozyskano od pacjentów psychoterapeutycznego oddziału dziennego (n = 211), pacjentów całodobowego ośrodka psychoterapeutycznego (n = 234), pacjentów psychoterapii ambulatoryjnej (n=137) oraz nie-pacjentów (n = 426). Zastosowano następujące metody statystyczne: metodę równoległą, eksploracyjną analizę czynnikową, konfirmacyjną analizę czynnikową, analizę współczynników korelacji, kryterium równoważności, kliniczną istotność i indeks rzetelnej zmiany, oraz metodę powtórnego testowania.

Wyniki:
Analizy statystyczne wskazują na model dwupoziomowy – obejmujący wynik całkowity, pięć czynników ortogonalnych (podskale specyficzne dla polskiego OQ: Konflikty Społeczne i Zachowania Uzależnieniowe oraz oryginalne, lecz zmodyfikowane podskale: Nasilenie Objawów, Relacje Interpersonalne i Rola Społeczna) oraz dwa czynniki ukośne (Somatyzacja i Lęk oraz Rola Społeczna 2) – jako na najlepiej dopasowane do zebranych danych. Właściwości psychometryczne polskiego OQ są adekwatne i zbliżone zarówno do oryginalnego amerykańskiego narzędzia jak i jego międzynarodowych adaptacji. Ustalono specyficzne dla polskiego OQ punkty odcięcia służące do obliczania istotności klinicznej. Omówiono jak różnice międzykulturowe oraz upływ czasu mogą wpływać na uzyskane wyniki.

Wnioski:
Polska wersja OQ 45-2 może zostać uznana za narzędzie adekwatnie mierzące funkcjonowanie jednostki zarówno w ogólnym zakresie jak i w kilku specyficznych obszarach. Wyniki niniejszej analizy czynnikowej wydają się być wartościowe nie tylko dla terapeutów korzystających z OQ-45, ale również dla badaczy, którzy tworzą narzędzia oceniające skuteczność psychoterapii.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top