PL EN
ARTICLE
Występowanie wybranych objawów z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
2
Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
3
Klinika Urologii UJ CM
 
4
Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
5
Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii UJ CM
 
 
Data nadesłania: 08-12-2015
 
 
Data akceptacji: 23-12-2015
 
 
Data publikacji: 23-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy A. Sobański   

Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum, Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(6):1181-1205
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena występowania wybranych objawów z dolnego odcinka dróg moczowych w populacji pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości.

Metoda:
Retrospektywna analiza występowania, współwystępowania i nasilenia dwóch wybranych objawów z dolnego odcinka układu moczowego u 3929 pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych w oparciu o wypełniane przez badanych przed kwalifikacją do leczenia kwestionariusze objawowe.

Wyniki:
Wprawdzie objawy dotyczące oddawania moczu nie są najpowszechniejszymi symptomami zaburzeń nerwicowych ani nie należą do ich objawów typowych, rozpowszechnienie poczucia częstego oddawania moczu jest jednak w grupie pacjentów oddziału dziennego znaczne – sięgające połowy badanych – i to w odniesieniu do tygodnia poprzedzającego wypełnienie kwestionariusza przed psychoterapią. Dużo mniej powszechny objaw o znacznych jednak konsekwencjach dla samooceny i funkcjonowania społecznego jakim jest bezwiedne oddawanie moczu został zgłoszony przez około 5% pacjentów we względnie zdrowej i stosunkowo młodej grupie badanej. Znaczna uciążliwość częstego oddawania moczu dotyczyła 9-14% pacjentów a bezwiednego oddawania moczu tylko 0,6-1% badanych.

Wnioski:
Uzyskane wyniki pozwalają uznać objawy ‘urologiczne’ za istotną część spektrum dolegliwości odczuwanych przez pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości, w znacznym stopniu niezależnie od ich rozpoznania szczegółowego oraz płci, oraz przy możliwym do przewidzenia związku ich występowania z wiekiem. Ich współwystępowanie z innymi symptomami zaburzeń nerwicowych zgłaszanych przez pacjentów wskazuje przede wszystkim (choć nie wyłącznie) na ich najsilniejsze powiązanie z zespołami objawów somatyzacyjnych, dysocjacyjnych/konwersyjnych, seksualnych oraz agorafobicznych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top