PL EN
ARTICLE
Osobowość nerwicowa a objawy z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią na oddziale dziennym w latach 2004–2014
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychoterapii
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Urologii
 
 
Data nadesłania: 08-08-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-10-2018
 
 
Data akceptacji: 09-10-2018
 
 
Data publikacji online: 31-08-2019
 
 
Data publikacji: 31-08-2019
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Klasa   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychoterapii
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(4):915-938
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
Nerwice
 
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena powiązania występowania objawów z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów kwalifikowanych do psychoterapii,z nasileniem i profilem ich nerwicowych zaburzeń osobowości.

Metoda:
Retrospektywna analiza kwestionariuszy zawartych w historiach chorób 2450 pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią w latach 2004-2014 pod kątem powiązań między zgłaszanymi w kwestionariuszu objawowym symptomami częstego oraz bezwiednego oddawania moczu a globalnym nasileniem objawów nerwicowych,globalnym nasileniem nerwicowych zaburzeń osobowości oraz nieprawidłowymi wartościami 24 skal kwestionariusza KON-2006. Powiązania w postaci współczynników OR z 95% przedziałami ufności oszacowano za pomocą analiz regresji logistycznej.

Wyniki:
Objawy z dolnego odcinka układu moczowego wiążą się z istotnie większym nasileniem neurotyczności zarówno opisywanej przez globalne nasilenie objawów jak i współczynnik globalnego nasilenia nerwicowych zaburzeń osobowości oraz z nieprawidłowymi wartościami skal kwestionariusza KON-2006. Dla występowania dla obu objawów stwierdzono powiązania ze skalami: Negatywna samoocena i Zawiść, dla częstomoczu ze skalami Poczucie uzależnienia od otoczenia, Demobilizacja, Przekonanie o niezaradności życiowej i Poczucie braku wpływu, dla moczenia: Poczucie wyobcowania i Egzaltacja – dla obu płci, a jedynie u mężczyzn – Unikanie (niska Skłonność do) ryzyka,Przekonanie o niezaradności życiowej, Trudności w relacjach interpersonalnych. Skrajne nasilenie częstomoczu wiązało się z wieloma wymienionymi skalami silniej, oraz nieco inaczej z innymi np. u mężczyzn z Poczuciem przeciążenia i Wyobraźnią, fantazjowaniem.

Wnioski:
Neurotyczne cechy osobowości opisywane przez nieprawidłowe wartości skal kwestionariusza KON-2006 wiążą się z obecnością (a także do pewnego stopnia z nasileniem) psychogennych objawów z dolnego odcinka dróg moczowych. Powiązania mogą być dwukierunkowe - w niektórych przypadkach przeżywanie i samoopis cech osobowości mogą być wtórne do cierpienia związanego z objawami częstomoczu i moczenia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top