PL EN
ARTICLE
Związki wybranych objawów z dolnego odcinka układu moczowego z kontekstem biografii pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
2
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
3
Klinika Urologii UJ CM
 
4
Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
5
Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii, Collegium Medicum UJ
 
 
Data nadesłania: 02-01-2016
 
 
Data akceptacji: 26-01-2016
 
 
Data publikacji: 23-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy A. Sobański   

Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum, Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(6):1207-1234
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena związku subiektywnie ocenianych okoliczności biograficznych i skarg z zakresu dolnego odcinka układu moczowego sprawozdawanych przez pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości.

Metoda:
Retrospektywna analiza współwystępowania okoliczności biograficznych opisanych w ustrukturowanym wywiadzie kwestionariuszowym (ankiecie życiorysowej) z częstomoczem i bezwiednym oddawaniem moczu zgłoszonymi przez 3929 pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych w wypełnianych przed kwalifikacją do leczenia kwestionariuszach objawowych.

Wyniki:
Zgłaszanie objawu częstego oddawania moczu wiąże się u pacjentów oddziału dziennego leczenia nerwic z trudnościami w okresie dzieciństwa i adolescencji (m.in. poczuciem gorszości rodziny oraz poczuciem gorszości w rodzeństwie, niższym wykształceniem rodziców), a także z zakłóceniami wychowania seksualnego (nie uświadomieniem przed 18rż, karaniem za masturbację), oraz konfliktami w związku (nienawiścią, niechęcią do partnera, nie komunikowaniem się wprost), jak również zaburzoną historią/motywacją do jego powstania (szczególnie zawarciem małżeństwa pod naciskiem/przymusem lub z powodu zobowiązań) (...)

Wnioski:
W analizowanej grupie pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości wybrane dolegliwości z zakresu układu moczowego okazały się wiązać zarówno z niekorzystnymi okolicznościami życiowymi z okresu dzieciństwa i adolescencji (co mogłoby wskazywać na tendencje do regresji oraz przetrwały charakter przeżywania dysfunkcji rodziny pochodzenia m.in. doznawania sytuacji opuszczenia) jak i ze stanowiącym w większym lub mniejszym stopniu ich konsekwencje dysfunkcjami wieku dorosłego - związku/małżeństwa oraz funkcjonowania zawodowego i radzenia sobie w sferze finansowej. Te powiązania, wskazują na prawdopodobne znaczenie tych obszarów przeżywania u pacjentów – nie tylko oddziałów dziennych i nie tylko placówek psychiatrycznych zgłaszających ‘skargi pseudo-urologiczne’, lecz także przynajmniej części pacjentów urologicznych – zgłaszających się faktycznie z powodu zaburzeń nerwicowych, szczególnie występujących pod postacią somatyczną.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top