PL EN
ARTICLE
Lęk związany ze skokami spadochronowymi przyczyną zaburzeń równowagi red-ox
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Farmakologii i Toksykologii UM w Łodzi
 
2
Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej, II Katedra Otolaryngologii UM w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 08-11-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-03-2016
 
 
Data akceptacji: 31-03-2016
 
 
Data publikacji: 23-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Monika Sienkiewicz   

Department of Allergology and Respiratory Rehabilitation, 2nd Chair of Otolaryngology, Medical University of Lodz, Hallera Sq. 1, 90-647 Lodz, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(6):1235-1250
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań jest ocena wpływu lęku związanego ze skokami spadochronowymi na wybrane parametry równowagi oksydacyjno-redukcyjnej u żołnierzy zawodowych wojsk powietrzno – desantowych. Badanie pozwoli ocenić czy żołnierze – spadochroniarze narażeni, z racji na specyfikę służby, na wysoki poziom stresu psychicznego znajdują się jednocześnie pod wzmożonym wpływem stresu oksydacyjnego.

Metoda:
Badania przeprowadzono na 46 zawodowych żołnierzy z sił powietrznych podzielonych na grupy w zależności od liczby wykonywanych skoków spadochronowych. Od badanych trzykrotnie w ciągu eksperymentu została pobrana na czczo krew żylna obwodowa celem wykonania oznaczeń wybranych parametrów równowagi oksydacyjno- redukcyjnej: w zwykły dzień roboczy, w dniu w którym był wykonywany skok spadochronowy, w dniu następnym po skoku spadochronowym. Terminy wykonywanych oznaczeń miały odzwierciedlać wyjściową równowagę ustroju, stan w momencie działania czynnika stresowego i efekty jego działania na ustrój.

Wyniki:
Nasze badania wykazały brak różnic w aktywności enzymów antyoksydacyjnych (CAT i SOD) w odpowiedzi na stres psychiczny w zależności od doświadczenia badanej grupie w spadochroniarstwa. Stwierdzono spadek aktywności GSH-Px w odpowiedzi na stres psychiczny we wszystkich badanych grupach. Poziom TBARS był wyższy u bardziej doświadczonych skoczków.

Wnioski:
Analiza zmian wybranych parametrów równowagi red-ox może być przydatna w monitorowaniu lęku związanego z skokami spadochronowymi.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top