PL EN
Czynniki biologiczne i skutki zaburzeń lękowych specyficznych dla ciąży – aktualny stan wiedzy
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
 
Data nadesłania: 06-04-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-10-2021
 
 
Data akceptacji: 22-11-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Agata Mikolajkow   

Department and Clinic of Psychiatry, Wroclaw Medical University
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(6):1289-1314
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tło: Zdrowie psychiczne pacjentek w ciąży stało się przedmiotem zainteresowania klinicystów, jednak zaburzenia lękowe w ciąży są nadal niedostrzegane i niedodiagnozowane, pomimo ich udowodnionego związku z niekorzystnymi wynikami porodowymi. Cel: Celem niniejszego badania przeglądowego jest podsumowanie aktualnej wiedzy na temat czynników biologicznych PrA (Pregnancy-Related Anxiety, Zaburzenia Lękowe Specyficzne dla Ciąży) i najczęstszych skutków, zarówno dla matki, jak i dziecka, a tym samym wskazanie najważniejszych problemów i zasugerowanie przebiegu dalszych badań w tej dziedzinie. Metody: Dokonaliśmy przeglądu literatury, korzystając z PubMed. Wyniki: Naukowcy wykazali istotny związek pomiędzy lękiem występującym w ciąży a zmianami poziomu hormonów. Te zmiany obejmują między innymi: regulację osi HPA, funkcje tarczycy, poziom oksytocyny, prolaktyny czy progesteronu. Dyskusja: Udowodniono, że PrA jest zaburzeniem wieloczynnikowym. Z jego występowaniem korelują liczne czynniki psychologiczne, jak np. niewystarczające wsparcie społeczne, nieplanowana ciąża, brak aktywności fizycznej czy wysoki poziom stresu. Pomimo iż ciąża jest znaczącą zmianą w życiu człowieka i może być bardzo stresującym wydarzeniem, założenie, że klinicznie istotny lęk prenatalny należy tłumaczyć tylko czynnikami psychologicznymi, wydaje się niewystarczające. Wnioski: Zaburzenia lękowe specyficzne dla ciąży (PrA) są powszechnym zaburzeniem zdrowia psychicznego w ciąży i potrzebne są dalsze badania, aby zminimalizować ryzyko jego poważnych konsekwencji.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top