PL EN
Zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMDA – narracyjny przegląd literatury przedmiotu ze szczególnym uwzględnieniem populacji pediatrycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 23-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-10-2021
 
 
Data akceptacji: 10-10-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Stawicka   

Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(6):1315-1326
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W ostatnich latach znacząco zwiększyła się częstość rozpoznawania zapaleń mózgu o etiologii autoimmunologicznej, zarówno w populacji pacjentów dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Fakt ten jest niewątpliwie związany z dynamicznym rozwojem nowych metod diagnostycznych, jak również postępem wiedzy medycznej. Szczególnym rodzajem spośród powyższych jest zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorowi NMDA. Ze względu na występujące w tej chorobie objawy charakterystyczne dla zaburzeń psychicznych to właśnie psychiatrzy są często specjalistami, którzy jako pierwsi mają do czynienia z pacjentem z powyższym rozpoznaniem. Diagnostyka różnicowa jest niezmiernie trudna, a diagnoza oparta przede wszystkim na danych z wywiadu oraz stwierdzeniu typowych objawów klinicznych. Dlatego w artykule na podstawie narracyjnego przeglądu literatury baz danych PubMed, EMBASE, oraz biblioteki Cochrane z lat 2007-2021 z użyciem słów kluczowych: „anti-NMDAR encephalitis”, „children”, „adolescents” opisano charakterystyczny przebieg choroby, omówiono badania diagnostyczne służące potwierdzeniu rozpoznania oraz przedstawiono aktualne wytyczne dotyczące leczenia. Ze względu na częstość występowania zapalenie mózgu z przeciwciałami przeciwko receptorowi baz danych PubMed, EMBASE, oraz biblioteki Cochrane NMDA jest chorobą, którą należy brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej w codziennej praktyce psychiatrycznej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top