PL EN
Witamina D i objawy depresji: meta-analiza badań.
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
 
2
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
 
3
Akademia Koźmińskiego, Warszawa
 
 
Data nadesłania: 16-06-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-10-2020
 
 
Data akceptacji: 29-11-2020
 
 
Data publikacji online: 31-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Maria Wilczyński   

Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(6):1327-1344
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem prezentowanego badania była identyfikacja i podsumowanie badań analizujących związek pomiędzy stężeniem witaminy D a ryzykiem i nasileniem objawów depresji, opublikowanych pomiędzy styczniem 2008 a styczniem 2019 r.

Materiał i metody:
Przeprowadzono systematyczny przegląd literatury opublikowanej w okresie ostatnich 10 lat i dostępnej w ramach bazy PubMed. Przegląd wykonywany był przez każdego z autorów osobno w oparciu o wcześniej założone kryteria.

Wyniki:
Z 823 badań zakwalifikowanych do wstępnej analizy abstraktów, 24 zostały włączone do analizy pełnotekstowej a 18 do meta-analizy. Uzyskano istotne statystycznie ilorazy szans dla wysokiego ryzyka depresji w przebiegu niedoboru witaminy D równe OR=1,51; 95%CI: 1,4-1,62; p<0.01).

Wnioski:
Zaprezentowana analiza literatury wydaje się wskazywać na związek pomiędzy ryzykiem zaburzeń depresyjnych a niedoborem witaminy D. Jednakże, dostępne badania nie pozwalają na szczegółowe wyjaśnienie mechanizmu i kierunku tej zależności.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top