PL EN
Dieta ketogenna w terapii zaburzenia afektywnego dwubiegunowego - opis przypadku i przegląd literatury
 
 
Więcej
Ukryj
1
Gabinet dietetyczny "Zdrowa Caloria"
 
 
Data nadesłania: 18-11-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-03-2021
 
 
Data akceptacji: 03-05-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Ireneusz Chmiel   

Gabinet dietetyczny "Zdrowa Caloria"
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(6):1345-1363
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) jest zaburzeniem psychicznym, o przewlekłym przebiegu, cechującym się fluktuacją nastrojów, pojawianiem się naprzemiennie depresji oraz stanów maniakalnych lub hipomaniakalnych. Niestety u części pacjentów postepowanie farmakologiczne nie przynosi satysfakcjonujących efektów, a pewna ich grupa prezentuje oporność na leczenie. Wobec tego poszukuję się innych sposobów leczenia, w tym zmiany diety. Najbardziej obiecującym modelem żywienia jest dieta ketogenna. W zaprezentowanym przypadku mężczyzny, dzięki wprowadzeniu diety ketogennej osiągnięto pełną remisję choroby, zmniejszono dawki lamotryginy oraz całkowicie wykluczono kwetiapinę. Wcześniej zarówno w monoterapii lamotryginą jak i leczeniu skojarzonym z kwetiapiną nie osiągnięto stanu eutymii. Działanie diety może być związane m.in. z wpływem na kanały jonowe i zwiększeniem kwasowości krwi (podobnie do stabilizatorów nastroju), wzrostem stężenia kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), modulacją receptorów GABAA oraz blokadą receptorów AMPA przez średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Dieta ketogenna wpływa na przemiany glutaminianu oraz metabolizm komórki nerwowej, która wykorzystuje ciała ketonowe jako źródła energii. Ketoza może również pobudzać biogenezę mitochondriów, usprawniać metabolizm mózgowy, działać neuroprotekcyjnie, a także zwiększać syntezę glutationu oraz zmniejszać stres oksydacyjny. Potrzeba jednak dobrze zaplanowanych badań, z uwzględnieniem odpowiedniej grupy reprezentatywnej, celem zweryfikowania potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z wprowadzeniem diety ketogennej u chorych z ChAD.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top