PL EN
Subiektywne pogorszenie stanu psychicznego pracowników sektora opieki medycznej w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Psychiatryczna Poradnia Przykliniczna
 
2
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Psychofarmakologii
 
3
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej
 
 
Data nadesłania: 08-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-07-2021
 
 
Data akceptacji: 21-11-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Marlena Sokół-Szawłowska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Psychiatryczna Poradnia Przykliniczna
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(6):1269-1287
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Prezentowane badanie ma na celu określenie subiektywnej reakcji psychologicznej na wybuch pandemii u pracowników ochrony zdrowia i stanowi ono część szerszego projektu badawczego obejmującego kolejne fale narastania ilości zakażeń SARS-CoV-2 podczas pandemii COVID-19 w Polsce.

Metoda:
664 osób wypełniło anonimową ankietę online w okresie 12.03.2020-3.05.2020r. To okres pierwszego zamknięcia gospodarki w Polsce. Dane zbierano metodą kuli śnieżnej (pracownicy drogą internetową przekazywali ankietę kolejnym grupom pracowników w kolejnych jednostkach ochrony zdrowia).

Wyniki:
Wybuch pandemii wpłynął w różnym stopniu na zmianę samopoczucia u 96,7% badanych. Subiektywnie odczuwany stres o różnym nasileniu relacjonowało 97,3% z nich, obniżony nastrój wystąpił u 19,0%, a lęk u 14,1% respondentów. Te wyniki i inne cechy reakcji psychologicznej (m.in. problemy ze snem) na występujące przeciążenia u pracowników ochrony zdrowia mogą świadczyć o pogorszeniu stanu psychicznego już od pierwszych tygodni pandemii.

Wnioski:
Wyniki uzyskane w badanej grupie mogą zachęcać do dalszych analiz stanu psychicznego pracowników sektora ochrony zdrowia i stanowić głos w dyskusji poświęconej pandemii COVID-19.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top