PL EN
Postrzegane zmiany w zaangażowaniu w hazard stacjonarny i online podczas czasowego ograniczenia dostępności punktów gry z powodu epidemii COVID-19 w Polsce a zaburzenie hazardowe
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej
 
2
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii
 
 
Data nadesłania: 17-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-04-2023
 
 
Data akceptacji: 11-05-2023
 
 
Data publikacji online: 28-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Bernadeta Lelonek-Kuleta   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii
 
 
Psychiatr Pol 2024;58(1):95-119
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania było prześledzenie zmian w zaangażowaniu polskich graczy hazardowych w hazard internetowy i pozainternetowy, w powiązaniu z czasowym ograniczeniem dostępności hazardu stacjonarnego na skutek pierwszego lockdownu.

Metoda:
Metodą kwestionariusza internetowego zebrano wyniki od 585 graczy. Warunkiem włączenia do próby było uprawianie hazardu stacjonarnego przed 15.03.2020. Badanych zapytano o uprawianie hazardu w Internecie i poza nim w okresie przed pierwszym lockdownem (przed 03.2020), w trakcie lockdownu (15.03. – 10.05.2020) oraz sześciu miesięcy po zakończeniu lockdownu. W analizach uwzględniono także nasilenie zaburzenia hazardowego (mierzone za pomocą kwestionariusza PGSI) oraz powody ograniczenia lub nasilenia zachowań hazardowych.

Wyniki:
Dominującą tendencją wśród graczy offline było utrzymanie aktywności hazardowej na tym samym poziomie lub jej ograniczenie w okresie lockdownu (blisko 95% graczy). Ograniczenie gry wyjaśniano: ograniczeniami finansowymi oraz ograniczonym dostępem do gier poza Internetem. Nasilenie gry offline tłumaczono: wolnym czasem, potrzebą odreagowania stresu i potrzebą gotówki. Spośród 394 osób uprawiających przed pandemią tylko hazard offline, 30 osób zaczęło uprawiać podczas pandemii hazard online. Inicjacja uprawiania hazardu online, jak również nasilenie hazardu online lub offline były powiązane z większym nasileniem symptomów zaburzenia hazardowego.

Wnioski:
Nasilenie zaangażowania w hazard w okresie pandemii w badanej grupie było zjawiskiem marginalnym i powiązanym z problemowym wzorcem jego uprawiania.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top