PL EN
Silniejsza reakcja psychiczna pacjentów w depresji i remisji na pierwszą falę pandemii COVID-19 w Polsce w porównaniu z grupą niekliniczną
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Poradnia Przykliniczna
 
2
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Farmakologii
 
 
Data nadesłania: 16-12-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-03-2022
 
 
Data akceptacji: 09-03-2022
 
 
Data publikacji online: 30-06-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marlena Sokół-Szawłowska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Poradnia Przykliniczna
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(3):529-545
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania było porównanie subiektywnego stanu psychicznego pacjentów w trwającym epizodzie depresji i w remisji (grupa kliniczna) oraz grupy bez zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń psychicznych w dotychczasowym życiu (grupa niekliniczna).

Metoda:
Podczas pierwszego zamknięcia gospodarki w Polsce (12 marca 2020 - 3 maja 2020) za pomocą anonimowej ankiety internetowej oceniliśmy subiektywny stan psychiczny 2284 osób w trzech grupach: z trwającym epizodem depresyjnym- 265 pacjentów i w remisji- 574 pacjentów oraz bez zaburzeń psychicznych (w tym depresji) w wywiadzie-1445 osób.

Wyniki:
Wybuch pandemii negatywnie wpłynął na subiektywny stan psychiczny badanych. W grupie z depresją stres o różnym natężeniu odczuwało 98,11% respondentów, w remisji 93,9%, a bez depresji w przeszłości 93,43%. Obniżony nastrój deklarowało 51,32% pacjentów w depresji, 21,60% w remisji i 11,97% bez zaburzeń psychicznych. Codzienne napady lęku występowały u 46,42% pacjentów z depresją, u 20,21% w remisji i 5,88% w grupie nieklinicznej.

Wnioski:
Wyniki ankiety wskazują, że pacjenci w trwającym epizodzie depresji i remisji subiektywnie czuli się gorzej niż grupa niekliniczna w pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce. Jednocześnie osoby wcześniej zdrowe również relacjonowały niecodzienne nasilenie objawów lękowych i depresji. Z tego powodu ważne jest kontynuowanie kompleksowego leczenia depresji oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym w populacji nieklinicznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top