PL EN
Współwystępowanie i implikacje kliniczne anemii i depresji u osób w podeszłym wieku
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Farmakologii i Toksykologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego
 
2
Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego
 
 
Data nadesłania: 07-10-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-02-2022
 
 
Data akceptacji: 03-03-2022
 
 
Data publikacji online: 30-06-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Sylwia Sulimiera Michalak   

Collegium Medicum Uniwersytet Zielonogórski
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(3):517-528
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Anemia i depresja są powszechne u osób w podeszłym wieku i stanowią istotny problem medyczny, społeczny i ekonomiczny świata. Obydwa zaburzenia wiążą się z niską jakością życia, wielochorobowością, zwiększonym ryzykiem śmierci. Równoczesne występowanie anemii i depresji zostało potwierdzone w badaniach, ale mechanizmy i konsekwencje kliniczne tej koegzystencji nie zostały dotąd w pełni wyjaśnione. Istnieje szereg powiązań pomiędzy anemią a depresją takich jak wspólne czynniki etiologiczne, niski status socjoekonomiczny pacjentów, niskie wykształcenie oraz mniejsza aktywność fizyczna. W obydwu zaburzeniach stwierdza się te same patologiczne zmiany zależne od wieku (zwłaszcza obecność stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego, zmiany degeneracyjne tkanek i narządów), niedobory żelaza czy witamin (B12, kwasu foliowego), zaburzenia hormonalne (zwłaszcza choroby tarczycy, niedobory hormonów płciowych). Zarówno anemia jak i depresja u osób starszych są w niewystarczającym stopniu rozpoznawane i w rezultacie często nie są leczone. Diagnostyka i leczenie obu zaburzeń u osób podeszłym wieku wykazują pewne różnice w stosunku do postępowania w innych grupach wiekowych. Niniejsza praca zawiera przegląd literatury dotyczących wspólnego występowania anemii i depresji u osób w podeszłym wieku oraz rekomendacje postępowania.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top