PL EN
Dobrostan psychiczny ukraińskich studentów trzy miesiące po wybuchu wojny na pełną skalę
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Psychiatry, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
 
2
Department of Neurology, Psychiatry and Physical Rehabilitation, Kyiv Medical University, Kyiv, Ukraine
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychoterapii
 
 
Data nadesłania: 11-10-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-12-2023
 
 
Data akceptacji: 15-12-2023
 
 
Data publikacji online: 28-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Klasa   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychoterapii
 
 
Psychiatr Pol 2024;58(1):121-151
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
przedstawienie ogólnego stanu psychicznego dużej grupy studentów różnych uniwersytetów w Ukrainie w trzy miesiące po wybuchu wojny na pełną skalę.

Metoda:
1142 uczestników zostało poproszonych o określenie stanu swojego dobrostanu psychicznego na skali od 0 do 10 przed, i po rozpoczęciu się wojny na pełną skalę. Objawy zaburzeń zdrowia psychicznego zostały zmierzone przy pomocy kwestionariuszy dotyczących depresji (PHQ-9), lęku (GAD-7), problemów ze snem (ISI), zaburzeń odżywiania (SCOFF), nadużywania alkoholu (CAGE) i stresu pourazowego (PC-PTSD-5). Do oceny związków między zmiennymi wykorzystano test χ2. Moc związków między zmiennymi określono przy pomocy współczynników Phi and V Cramera. Dodatkowo, wykorzystując metody uczenia maszynowego (model regresji XGBoost) utworzono model predykcyjny objawów depresyjnych

Wyniki:
66% badanych zgłosiło występowanie objawów PTSD, 45% - umiarkowanych lub ciężkich objawów lękowych, 47% - umiarkowanych lub ciężkich objawów depresyjnych. Ponadto 19% studentów miało objawy umiarkowanej lub ciężkiej bezsenności, 15% zgłosiło nadużywanie alkoholu, a 31% zaburzenia odżywiania. Nasilenie badanych zaburzeń różniło się w zależności od m.in. płci, roku studiów, statusu społecznego. Zgodnie z modelem predykcyjnym, niższy początkowy poziom dobrostanu psychicznego, płeć żeńska, młodszy wiek, początkowe lata studiów i przeżycie jakiegokolwiek doświadczenia traumatycznego, w tym traumy złożonej, prowadziły do wyższych wyników w zakresie depresyjności. Powrót do poprzedniego miejsca zamieszkania po relokacji był czynnikiem protekcyjnym.

Wnioski:
Badanie wykazało wysokie rozpowszechnienie objawów zaburzeń psychicznych wśród studentów w Ukrainie podczas pierwszych miesięcy wojny na pełną skalę. Najsilniejszym predyktorem objawów depresyjnych w uzyskanym modelu predykcyjnym był poziom dobrostanu psychicznego przed wojną.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top