PL EN
Perspektywa zastosowania terapii schematów w pracy ze sprawcami przestępstw seksualnych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychologii Lekarskiej
 
 
Data nadesłania: 01-09-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-08-2021
 
 
Data akceptacji: 10-11-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Oettingen   

Instytut Seksuologii i Psychoterapii - Zacisze
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(6):1253-1267
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Poszukiwanie skutecznych metod leczenia sprawców jest niezbędne w kontekście obniżenia ryzyka popełnienia przez nich kolejnych przestępstw o charakterze seksualnym. W prezentowanym artykule została przedstawiona stworzona przez Jeffrey'a Young'a koncepcja Terapii schematów z omówieniem zasadności jej stosowania w leczeniu osób podejmujących problematyczne zachowania seksualne skierowane przeciwko wolności seksualnej. Zachowania takie są prawnie zabronione i wiążą się z popełnieniem przestępstw skodyfikowanych w rozdziale XXV kodeksu karnego (m.in. zgwałcenie, wykorzystanie bezradności, nadużycie stosunku zależności, czynność seksualna z małoletnim poniżej 15 lat). W artykule przedstawiono główne założenia terapii schematów. W odniesieniu do głównych założeń tego podejścia terapeutycznego został zaproponowany i omówiony teoretyczny model terapii schematów w kontekście przemocowych zachowań seksualnych. Następnie analizowano mechanizm powstawania i utrwalania się dewiacyjnych zachowań przestępczych w kontekście kluczowych konstruktów tego podejścia: wczesnych schematów dezadaptacyjnych oraz trybów schematów. Jako, że Terapia schematu ma udowodnioną skuteczność w leczeniu chronicznych osobowościowych aspektów zaburzeń, w ocenie autorek wydaje się być obiecującym nurtem dla tak trudnej populacji osób.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top