PL EN
Charakterystyka i oczekiwania pacjentów szukających pomocy z powodu dysforii płciowej w jednej z poradni seksuologicznych w Polsce.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Pracownia Seksuologii
 
2
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Poradnia Seksuologiczna
 
3
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii
 
 
Data nadesłania: 12-10-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-04-2021
 
 
Data akceptacji: 06-05-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Grabski   

Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(6):1237-1251
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania było przedstawienie charakterystyki próby celowej osób transpłciowych zgłaszających się do jednej z poradni seksuologicznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szukających pomocy pacjentów. Uwzględniono przy tym podział na osoby o tożsamościach binarnych i niebinarnych.

Metoda:
Przeprowadzono analizę statystyczną danych uzyskanych z dokumentacji medycznej grupy 49 pacjentów, w tym 35 pacjentów deklarujących tożsamość binarną i 14 pacjentów tożsamość niebinarną. Uwzględniono m. in. dane dotyczące zgłaszanej tożsamości płciowej i procesu jej wyłaniania się oraz zakresu kierowanych do poradni oczekiwań (hormonoterapii, kwalifikacji do zabiegów potwierdzających płeć, wsparcia w uzyskaniu sądowej korekty oznaczenia płci, pomocy w procesie coming-outu, leczenia współwystępujących problemów natury psychiatrycznej czy pomocy psychologicznej).

Wyniki:
Uzyskane wyniki wskazują na dużą różnorodność badanej grupy w zakresie deklarowanej tożsamości płciowej. W grupie osób niebinarnych zauważalny jest inny przebieg wyłaniania i konsolidowania tożsamości płciowej niż u osób binarnych. Również zgłaszane oczekiwania pod względem hormonoterapii, leczenia chirurgicznego, korekty sądowej, pomocy w dokonaniu coming-outu, jak również zakresie zdrowia psychicznego wskazują na zróżnicowanie i niejednorodne potrzeby w badanej grupie. Wyniki wskazują, że oczekiwania co do hormonoterapii oraz korekty chirurgicznej i prawnej są powszechniejsze w grupie osób binarnych.

Wnioski:
Pomimo częstego postrzegania osób transpłciowych jako grupy jednorodnej, o zbliżonych doświadczeniach oraz oczekiwaniach, uzyskane wyniki wskazują na duże zróżnicowanie w podanym zakresie.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top