PL EN
Profilaktyka przedekspozycyjna HIV (PrEP) dla osób transpłciowych i niebinarnych. Przegląd piśmiennictwa i wskazówki dla praktyków
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Zdrowia i Środowiska
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Pracownia Seksuologii
 
4
Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień we Wrocławiu
 
 
Data nadesłania: 03-08-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-12-2021
 
 
Data akceptacji: 12-12-2021
 
 
Data publikacji online: 31-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Zofia Kania   

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(5):1023-1035
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Osoby transpłciowe i niebinarne (TG/NB) są wyodrębniane jako jedna z kluczowych populacji w kontekście HIV, w związku z zaobserwowanym wysokim narażeniem na zakażenie HIV w tej grupie. Profilaktyka zakażeń HIV, obejmująca różnorodne dostępne metody, powinna zatem zostać włączona w obszar kompleksowej opieki specjalistycznej nad osobami TG/NB. Jedną z takich metod stanowi profilaktyka przedekspozycyjna (PrEP), której wysoką skuteczność w zapobieganiu zakażeniom HIV wykazano już w licznych badaniach zrealizowanych w populacji osób cispłciowych. Dostępne dane empiryczne dotyczące jej zastosowania u osób TG/NB są jednak pod wieloma względami ograniczone. Opisywane zagadnienie jest także praktycznie nieobecne w krajowym piśmiennictwie, w konsekwencji istnieją znaczące braki w zakresie zaleceń dla specjalistów zajmujących się profilaktyką zakażeń HIV wśród osób TG/NB oraz specjalistów zaangażowanych w kompleksową opiekę nad osobami TG/NB. Niniejszy artykuł 1) zarysowuje problematykę zastosowania PrEP u osób TG/NB oraz związanych z nią wyzwań dla specjalistów (pracujących zarówno w obszarze zdrowia somatycznego, jak i psychicznego); 2) przedstawia możliwości zastosowania PrEP w grupie osób TG/NB w oparciu o dostępne wyniki badań; 3) podsumowuje dobre praktyki w poradnictwie i działaniach psychoedukacyjnych w ramach PrEP, będących częścią kompleksowej opieki nad osobami TG/NB.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top